Μπορεί η ανεργία να αποκλιμακώνεται και να φτάνει το 10%, επίπεδο που είχε να δει η χώρα από τα προ κρίσης χρόνια, πλην όμως η ανεργία των νέων και των γυναικών συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι τα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται σε νέους και γυναίκες, που μάλιστα αποδίδονται εν μέρει και στη «μαύρη εργασία», έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο επίπεδο ζωής των νέων και βέβαια στο δημογραφικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 10% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Σεπτέμβριο εφέτος έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,1% τον Σεπτέμβριο 2022 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,6% τον Αύγουστο 2023.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 467.804 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 104.240 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2022 (18,2%) και κατά 24.549 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 (5%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 12,4% από 15,5% τον Σεπτέμβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 8% από 9,4%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 19,4% από 32,4% και στην ομάδα 25- 74 ετών σε 9,4% από 10,9% τον Σεπτέμβριο 2022.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.226.711 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 70.724 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2022 (1,7%) και κατά 55.173 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 (1,3%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό («άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.100.098 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 4.184 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2022 (0,1%) και μείωση κατά 32.923 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2023 (1,1%).

Σημειώνεται ότι η έμφυλη ανισότητα στην εργασία παραμένει αμετάβλητη, ενώ το ποσοστό ανεργίας να είναι διπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών.