Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τέσσερις κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς για την οικονομική ασφάλεια της ΕΕ (προηγμένους ημιαγωγούς, τεχνητή νοημοσύνη, κβαντικές τεχνολογίες και βιοτεχνολογίες), για τους οποίους συνιστά συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση κινδύνου διαρροής της τεχνολογίας και προστασία από κράτη που χαρακτηρίζονται αντίπαλα.

Ειδικότερα, στη σύσταση που παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή, υποβάλλει κατάλογο δέκα κρίσιμων τεχνολογικών τομέων, εκ των οποίων οι τέσσερις θεωρούνται πολύ πιθανό να παρουσιάσουν τους πιο ευαίσθητους και άμεσους κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια της τεχνολογίας και τη διαρροή της.

Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:

  • Προηγμένες τεχνολογίες ημιαγωγών (μικροηλεκτρονική, φωτονική, τσιπ υψηλής συχνότητας, εξοπλισμός κατασκευής ημιαγωγών).
  • Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (υπολογισμός υψηλής απόδοσης, υπολογισμός νέφους και αιχμής, ανάλυση δεδομένων, όραση υπολογιστή, επεξεργασία γλώσσας, αναγνώριση αντικειμένων).
  • Κβαντικές τεχνολογίες (κβαντικοί υπολογιστές, κβαντική κρυπτογραφία, κβαντικές επικοινωνίες, κβαντική ανίχνευση και ραντάρ).
  • Βιοτεχνολογίες (τεχνικές γενετικής τροποποίησης, νέες γονιδιωματικές τεχνικές, γονιδιακή κίνηση, συνθετική βιολογία).

Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη-μέλη να διεξάγουν αρχικά συλλογικές αξιολογήσεις κινδύνου για αυτούς τους τέσσερις τομείς, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με τον ιδιωτικό τομέα. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη, μέσω των κατάλληλων φόρουμ εμπειρογνωμόνων, για την έναρξη των συλλογικών αξιολογήσεων κινδύνου για τους τέσσερις προαναφερθέντες τεχνολογικούς τομείς.

Υπό το φως αυτού του διαλόγου και της πρώτης εμπειρίας από τις αρχικές συλλογικές αξιολογήσεις κινδύνου, η Επιτροπή μπορεί να παρουσιάσει περαιτέρω πρωτοβουλίες σχετικά με το θέμα αυτό έως την άνοιξη του 2024.

Το αποτέλεσμα της λεπτομερούς συλλογικής αξιολόγησης του επιπέδου και της φύσης των κινδύνων που παρουσιάζονται μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την ανάγκη οποιωνδήποτε ακριβών και αναλογικών μέτρων για την προώθηση, τη συνεργασία ή την προστασία σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς τεχνολογίας.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά Τιερί Μπρετόν δήλωσε: «Πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς τις κρίσιμες τεχνολογίες μας, να αξιολογούμε την έκθεσή μας σε κινδύνους και -όπου και όταν χρειάζεται- να λαμβάνουμε μέτρα για τη διατήρηση των στρατηγικών μας συμφερόντων και της ασφάλειάς μας. Η Ευρώπη προσαρμόζεται στις νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες, βάζοντας τέλος στην εποχή της αφέλειας και ενεργώντας ως πραγματική γεωπολιτική δύναμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ