Η τελική επιχειρησιακή αξιολόγηση (Final Operational Capability – FOC) της 332 Μοίρας – στην οποία έχουν ενταχθεί τα αεροσκάφη Rafale – πραγματοποιήθηκε από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της 114 Πτέρυγας Μάχης, όπως αναφέρει ο Βηματοδότης.

Σύμφωνα με το ΓΕΑ, την ανέλαβε ομάδα του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας.

Όπως διαβάζουμε σχετικώς στο κείμενο της Τρίτης (26/9), η Μοίρα αξιολογήθηκε ως προς την επιχειρησιακή της ικανότητα, υποστήριξη και διαλειτουργικότητα, σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων που θα κληθεί να εκτελέσει και – όπως και στην αρχική επιχειρησιακή αξιολόγηση (Initial Operational Capability – IOC) – ανταπεξήλθε με απόλυτη επιτυχία.

Τα Rafale πέρασαν με επιτυχία όλες τις αποστολές, κύριες και ειδικές που τους έχει αναθέσει το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.