Την Κυριακή με «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Η μεγάλη προσφορά για όλη την οικογένεια συνεχίζεται!

Το ανανεωμένο ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ με το κύρος της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Μην χάσετε τον τέταρτο τόμο αυτή την Κυριακή με τα γράμματα: Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, Κ’, Λ’

ζαβλάκωμα, ζαϊνισμός, ζαμανφουτισμός, ζατρίκιο, ζείδωρος, ζουρλοπαντιέρα, ηδυπάθεια, ηθμοειδής, ημεδαπός, θαλασσαιμία, θερμοκέφαλος, θερμοφωταύγεια, θινκ τανκ, θιξοτροπικός, θρυαλλίδα, θύραθεν, ιαιμία, ιδανισμός, ιδεολογικοποίηση, ιδιοπαθής, ισαλλοβαρής, ιξώδης, ιψενικός, ιωτακισμός, καβουροτσέπης, καγχασμός, καζαντίζω, καθεστηκυία, καθημαγμένος, καθυπόταξη, κακαράντζες, κανθαριδίνη, κεμεντζές, κήνσορας, κιτσαρία, Κόζα Νόστρα, κομμουναλισμός, κόνξες, κωμειδύλλιο, λαγωχειλία, λαθροβίωση, λακίζω, λακιρντί, λεφούσι, λίβελος, λουμπεναρία

Οκτώ πολυτελείς σκληρόδετοι τόμοι.

3 εκατομμύρια λέξεις. 103 γνωστικοί τομείς.

Ενας οδηγός της Ελληνικής Γλώσσας που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι.

Το πιο γνήσιο και ενημερωμένο πλήρες λεξικό από το Α ως το Ω, για τη νεοελληνική γλώσσα όπως διαμορφώθηκε σήμερα, με χιλιάδες νεολογισμούς, νέα λήμματα και σημασίες.

• Ερμηνεία
• Ετυμολογία
• Προφορά
• Γραμματικές πληροφορίες
• Κλιτικά παραδείγματα
• Σημασία & χρήση
• Συνώνυμα & αντώνυμα
• Στερεότυπες / Ιδιωματικές εκφράσεις

Μία πολυσήμαντη εκδοτική προσφορά σε 8 πολυτελείς, σκληρόδετους τόμους. Με το κύρος της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Η βασικότερη καινοτομία του Χρηστικού Λεξικού είναι ότι η κατάρτιση του λημματολογίου έγινε με αξιοποίηση εκτενών έντυπων και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και μηχανών αναζήτησης, ξεκινώντας από μηδενική βάση. Ο λεξιλογικός πλούτος της Νεοελληνικής αποτυπώνεται με την αναλυτική παρουσίαση 5.000 νεολογισμών που βρήκαν πρώτη φορά τη θέση τους σε νεοελληνικό λεξικό.

Το Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών λειτουργεί συγχρόνως ως γραμματική και ως συντακτικό, καθώς παρέχει για κάθε λήμμα όλες τις απαραίτητες μορφολογικές και συντακτικές πληροφορίες που χρειάζεται όποιος θέλει να παράγει προφορικό και γραπτό λόγο που να ανταποκρίνεται επιτυχώς στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση.
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης

Ο κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης είναι Ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, Γενικός συντονιστής, συντάκτης και επιμελητής του Χρηστικού Λεξικού.

Mαζί
Νέο VITA

Ζήσε καλύτερα ζήσε περισσότερο!

  • Ελεονώρα Ζουγανέλη: «Είμαι πολεμίστρια. Χρειάστηκαν τουλάχιστον δύο χρόνια για να χάσω 50 κιλά».
  • 30 συμβουλές υγείας για γυναίκες 40+
  • Χάστε 4 κιλά σε έναν μήνα! Κι όμως γίνεται! Με σωστή διατροφή!

Και

Αφιέρωμα ΠΑΙΔΙ

Ακόμη

Η Μαθητική Εφημερίδα Μυτιλήνης

Και

ΒHMAgazino

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – Δ’ Τόμος»: €2,25 )