Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνουν ότι την Δευτέρα 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

– Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 270.193 – 32.557.187 ευρώ

– Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Δικαιούχοι 201.502 – 42.110.512 ευρώ

– Αναπηρικά: Δικαιούχοι 179.314 – 83.176.089 ευρώ

– Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής: Δικαιούχοι 728 – 235.506 ευρώ

– Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.799 – 204.216 ευρώ

– Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων (ν.1296/1982): Δικαιούχοι 15.946 – 5.814.181 ευρώ

– Επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.307 – 6.516.352 ευρώ

– Επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 4.594 -1.094.640 ευρώ

– Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 149 – 118.877 ευρώ

– Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 9.979 – 10.033.000 ευρώ

– Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 645.664 – 141.541.655 ευρώ

– Κόκκινα δάνεια: Δικαιούχοι 2.069 – 173.435 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 8 – 8.000 ευρώ

– Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 272 – 55.285 ευρώ

– Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 520 – 257.125 ευρώ

– Πρόγραμμα συνεισφοράς δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες: Δικαιούχοι 94 – 10.341 ευρώ

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: Δικαιούχοι 125 – 79.345 ευρώ

Σύνολο Δικαιούχων, 1.350.544

Σύνολο Καταβολών, 322.805.318 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.