Η κλεψύδρα αδειάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ανοιχτούς «λογαριασμούς» με την Εφορία.

Οσοι δεν έχουν δηλώσει τα μισθωτήρια που έχουν λήξει ή έχουν ξεχάσει να δηλώσουν τις αλλαγές σε ενεργά μισθωτήρια έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες.

Όπως έχει ορίσει η ΑΑΔΕ στην περίπτωση που η συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει την ημερομηνία λύσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Εάν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ και ο ιδιοκτήτης κινδυνεύει να πληρώσει φόρο για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης  υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της δήλωσης έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις συνοδεύονται με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα Τaxisnet το μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου από τον εκμισθωτή. Ολες οι προφορικές ή έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γης ή ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εκμισθωτή μέσα στον επόμενο μήνα από την έναρξη της μίσθωσης. Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την υπεκμίσθωση γης ή ακινήτων, καθώς και για τη δωρεάν παραχώρηση αυτών για την οποία τεκμαίρεται φορολογητέο εισόδημα.

Η επιστολή

Σημειώνεται ότι η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς την ηγεσία τους Κωστή Χατζηδάκη, Χάρη Θεοχάρη και Γιώργο Πιτσιλή ζητά παράταση της προθεσμίας έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι «Εν όψει της εκτεταμένης άγνοιας των φορολογουμένων ιδιοκτητών ως προς τις σοβαρές συνέπειες σε βάρος τους που συνεπάγεται η μη δήλωση της λήξης των μισθώσεων ακινήτων στην εφαρμογή Μισθώσεων της ΑΑΔΕ, αλλά και του φόρτου εργασίας των φορολογικών τους συμβούλων, επανερχόμεθα στο αίτημά μας για παράταση της προθεσμίας δήλωσης της λήξης μισθώσεων ακινήτων που έληξαν έως την 31.12.2022, η οποία λήγει την ερχομένη Δευτέρα, 31.7.2023,  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023».

Πηγή: ΟΤ