Έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023, με ταχείς ρυθμούς και όπου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης, η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφών των ζημιών σε κτίρια, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις από την καταστροφική φωτιά στη Ρόδο.

Σε κοινό Δελτίο Τύπου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου επισημαίνεται ότι υπό το συντονισμό του αρμόδιου Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου έχει ξεκινήσει:

(1) Το έργο των κλιμακίων της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και δη:

  • των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, και
  • των επιτροπών Κρατικής Αρωγής σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

(2) Το έργο των κλιμακίων του ΕΛΓΑ υπό την κατεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

A. Όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές, έχει ενεργοποιηθεί το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής για όλα τα κτίρια, το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το σχήμα της αποζημίωσης της οικοσκευής σε κατοικίες και της κάλυψης των πρώτων αναγκών για τα νοικοκυριά των οποίων η κατοικία επλήγη από την πυρκαγιά, το οποίο υλοποιείται από το Δήμο Ρόδου και τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Δήμο Ρόδου από τις 31 Ιουλίου 2023.

Β. Όσον αφορά τις υλικές ζημιές σε επιχειρήσεις – καθώς η κτιριακή υποδομή των επιχειρήσεων εντάσσεται στο σχήμα της στεγαστικής συνδρομής – έχει ενεργοποιηθεί το σχήμα της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει επιχορήγηση έναντι των υλικών ζημιών (εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, κλπ). Το εν λόγω σχήμα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Οι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τις 31 Ιουλίου 2023.

Γ. Όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έχει ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του κανονισμού του ΕΛΓΑ, αλλά και του πλαισίου της κρατικής αρωγής, ώστε – με την ενεργοποίηση και των δύο – να καλύπτονται οι ζημιές σε φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, φυτικό κεφάλαιο, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα, πρώτες ύλες, λοιπό εξοπλισμό κλπ. Το εν λόγω σχήμα υλοποιείται από τον ΕΛΓΑ, τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι αγρότες θα πρέπει να απευθυνθούν στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και να υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις από τις 31 Ιουλίου 2023 και για διάστημα δύο εβδομάδων.

Για πληροφορίες σχετικά με όλα τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο 15588 (08:00 – 17:00).