Ο καύσωνας Κλέων αναμένεται από σήμερα να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του. Κι εμείς, εδώ και μέρες, έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες και φυσικά την γκρίνια. Ως πρώτο και βασικότερο σύμμαχο στη μάχη με τον Κλέωνα έχουμε τα κλιματιστικά.

Ούτε περνάει από το μυαλό μας τι θα κάναμε χωρίς αυτά. Τι θα κάναμε για παράδειγμα αν ζούσαμε τον καύσωνα στην Αθήνα του 1937. Τότε δηλαδή που δόθηκε ένας ακόμα «αγών κατά της ζέστης».

«ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ», 17.6.1937, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Γράφουν τα «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ» της 17 Ιουνίου 1937:

«Ουφ! Με αυτό το μονοσύλλαβον επιφώνημα εκφράζεται ολόκληρος η αθηναϊκή ανθρωπότης τας ημέρας αυτάς του καύσωνος.

»Αν ζεσταίνεσθε, τούτο οφείλεται εις το ότι ο οργανισμός σας αμύνεται καλώς κατά του καύσωνος. Βάζει μπροστά όλον τον μηχανισμόν που του εξασφαλίζει δροσιά, στέλει το “εν αδεία” αίμα που δεν είνε υποχρεωμένον να κυκλοφορή εις τας αρτηρίας, από τας δεξαμενάς του εις την επιδερμίδα, όπου δροσίζεται».

«ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ», 17.6.1937, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

»Γι’ αυτό ακριβώς, όταν ζεσταίνεσθε, το πρόσωπόν σας είνε κόκκινο. (…) Αλλά δυστυχώς εις την επιδερμίδα ευρίσκονται και τα νεύρα δια των οποίων η συρροή του ζεστού αίματος γίνεται αισθητή: Και έτσι αποκτάτε την αίσθησιν του καύσωνος. Την ζέστη του αίματος εις την ίδιαν σας την επιδερμίδα, την αισθάνεσθε ως καύσωνα.

»Έτσι εξηγείται γιατί μια επιφανειακή μόνον ψύξις της επιδερμίδος σας με ένα ντους συνεπάγεται μια άμεσον, έστω και παροδικήν ελάφρωσιν της αισθήσεως της ζέστης.

»Διαρκέστερον είνε το δροσιστικόν αποτέλεσμα, αν απομακρύνετε από την επιδερμίδα του προσώπου και του άνω κορμού – όπου η ζέστη σας τυραννεί περισσότερον – το αίμα που μαζεύεται εκεί.

«ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ», 17.6.1937, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ποδόλουτρα

»Η απομάκρυνσις αυτή του αίματος γίνεται με θερμά ποδόλουτρα. Βεβαίως, δεν μπορείτε, την ώραν της εργασίας εις το γραφείον σας, να έχετε τα πόδια σας μέσα εις την λεκάνην με ζεστό νερό.

»Αλλούτε καν χρειάζεται αυτό. Αρκεί, το πρωί, όταν σηκώνεσθε, πριν πάτε στη δουλειά σας, το βράδυ, όταν γυρίζετε από την εργασία σας, και το μεσημέρι, την ώραν του διαλείμματος, να βυθίσετε για ολίγα λεπτά της ώρας τα πόδια σας εις ζεστό νερό.

»Το αποτέλεσμα θα είνε ευεργετικόν: Επί ώρας ολοκλήρους θα αισθάνεσθε ολιγώτερον την ζέστη. Αντιθέτως ένα κρύο μπάνιο, έστω και αν σας δρόσιζε για λίγα λεπτά, θα επροκαλούσεν, ισχυράν αντίδρασιν του σώματός σας, το οποίον θα έστελλεν αμέσως περισσότερον αίμα εις την επιδερμίδα σας, φροντίζον και εκ του κέντρου να θερμάνη καλλίτερον τον οργανισμόν».

Βεντάλια

«Ένα άλλο μέσον αμύνης κατά της ζέστης είναι η βεντάλια. Η μόδα έχει βεβαίως αχρηστεύση το ριπίδιον, το οποίον εν πολλοίς έχει αντικαταστήσει ο ηλεκτρικός ανεμιστήρ. Αλλ’ η καλή, παληά βεντάλια, έχει την σημασίαν της ως όπλον εις την άμυνάν μας κατά του καύσωνος. (…)

»Το ριπίδιον επιτελεί την ιδίαν λειτουργίαν που ασκεί και το φύσημα πάνω από την καφτή σούπα: Απομακρύνει την κεκορεσμένην υδρατμών ατμόσφαιρα και έτσι διευκολύνει την εξατμίσιν. Εντεύθεν και η δροσιστική ενέργεια της βεντάλιας.

Ανεμιστήρ

Αν έχετε ένα ηλεκτρικόν ανεμιστήρα, δεν πρέπει να τον τοποθετήτε εις οιονδήποτε σημείον εντός του δωματίου, αλλά πρέπει να τον έχετε κοντά σας. Διότι και αυτός ασκεί τον ίδιον ρόλον που διαδραματίζει η βεντάλια σας: Απογυμνώνει την επιδερμίδα από το περίβλημα των υδρατμών που την κουκουλώνει σαν ένα πανωφόρι!»