Το ποσό των 215 εκατ. δολαρίων συμφώνησε να καταβάλει η Goldman Sachs προκειμένου να διευθετήσει μια μακροχρόνια ομαδική αγωγή. Στη αγωγή η αμερικανική τράπεζα φέρεται να είχει εκτεταμένη μεροληψία κατά των γυναικών τόσο στις αμοιβές όσο και στις προαγωγές, σύμφωνα με την κοινή δήλωση της τράπεζας και των εναγόντων.

Οι ενάγοντες, πρώην υπάλληλοι της τράπεζας, κατηγόρησαν την Goldman Sachs (ότι πληρώνει συστηματικά τις γυναίκες λιγότερα από τους άνδρες και ότι δίνει στις γυναίκες χαμηλότερες αξιολογήσεις κάτι που εμπόδιζε την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Η Αγωγή ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς υποθέσεις ως προς την άνιση μεταχείριση των γυναικών στις δικαστικές διαφορές κατά πολλών τραπεζών που εκτυλίσσονται εδώ και δεκαετίες.

Ο διακανονισμός αφορά περίπου 2.800 γυναίκες συνεργάτες και αντιπρόεδρους που απασχολούνταν στα τμήματα επενδυτικής τραπεζικής, διαχείρισης επενδύσεων και κινητών αξιών της Goldman Sachs, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία έντονων διαφορών, και τα δύο μέρη συμφώνησαν να επιλύσουν αυτό το ζήτημα. Θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε η Ζακλίν Άρθουρ Arthur, επικεφαλής διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου για όλο τον κόσμο στη Goldman Sachs.

Ως μέρος του διακανονισμού, η τράπεζα θα προσλάβει επίσης ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τη διεξαγωγή πρόσθετων αναλύσεων σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης και τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Η Κέλι Ντέρμοντι Dermody, σύμβουλος των εναγόντων, δήλωσε ότι ο διακανονισμός παρείχε «σημαντικές, συγκεκριμένες ανακτήσεις για όλα τα μέλη της αγωγής και προάγει την ισότητα των φύλων στη Goldman Sachs».