Μια ημέρα μετά στην αίτηση εξαίρεσης των τριών δικαστών το Εθνικό Κόμμα Έλληνες του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη κατέθεσε στον Άρειο Πάγο υπόμνημα για την αντισυνταγματικότητα του νόμου που απαγορεύει τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία καταδικασμένων ακόμα και σε πρώτο βαθμό για σειρά συγκεκριμένων αδικημάτων όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Το δικηγορικό γραφείο της Βάσως Πανταζή που εκπροσωπεί τον Ηλία Κασιδιάρη υπέβαλλε ενώπιον του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου υπόμνημα για την υποβοήθηση της κρίσης του, σχετικά με την ανακήρυξη του συνδυασμού υποψηφίων του Εθνικού Κόμματος Έλληνες στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου.

Στο υπόμνημα μας προβάλει ένσταση αντισυνταγματικότητας της πολλαπλώς τροποποιημένης διάταξης του άρθρου 32 του ΠΔ 26/2012 και η εξ αυτού του λόγου αναγκαιότητα μη εφαρμογής της από τον Άρειο Πάγο.

«Έχουμε την πεποίθηση ότι το υπόμνημα μας αυτό θα βοηθήσει τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας μας σε δίκαιη κρίση που δεν θα παραβιάζει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, το τεκμήριο αθωότητας, την ελεύθερη έκφραση του εκλογικού σώματος και τις δεσμεύσεις σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες της χώρας μας» αναφέρεται στο υπόμνημα.

Όπως αναφέρει μάλιστα ζητά την αποστολή προδικαστικού ή οιονεί προδικαστικού ερωτήματος προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς αυθεντική ερμηνεία της αντίθεσης της διάταξης με υπερνομοθετικές προβλέψεις, πριν την εφαρμογή της διάταξης και όχι μετά από αυτή.