Μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος προσέφυγαν σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χαρακτηρισμό «πράσινο» που αποδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αέριο, με την Greenpeace να καταθέτει ξεχωριστή αγωγή καταγγέλλοντας την επέκταση στην πυρηνική ενέργεια αυτής της κατάταξης επενδύσεων που χαρακτηρίζονται βιώσιμες.

Οι ClientEarth, WWF, Transport&Environment (T&E) και η γερμανική οργάνωση BUND κατέθεσαν αγωγή στο Δικαστήριο της ΕΕ κατά της άρνησης των Βρυξελλών να απαλείψει το αέριο «από την ταξινόμησή της για βιώσιμη χρηματοδότηση».

Το κείμενο αυτό, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2022 και υιοθετήθηκε έξι μήνες αργότερα, ορίζει τα κριτήρια προκειμένου να θεωρηθούν «βιώσιμες» οι επενδύσεις, με σκοπό τον προσανατολισμό ιδιωτικών κεφαλαίων σε δραστηριότητες που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Το κείμενο περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνική ενέργεια –που δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα– και τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς αερίου μεταξύ των επενδύσεων που μπορούν να επωφεληθούν πράσινης χρηματοδότησης, υπό όρους και προσωρινά, χαρακτηρίζοντάς τους απαραίτητους για να συνοδεύσουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή…) και την απο-ανθρακοποίηση της ηπείρου.

Όμως «το ορυκτό αέριο είναι μια πηγή ενέργειας υψηλού περιεχομένου σε άνθρακα όταν καίγεται (…) Η εξαγωγή και η μεταφορά του προκαλούν επίσης απελευθέρωση μεθανίου», αερίου του θερμοκηπίου που μπορεί να θερμαίνει 80 φορές περισσότερο από το διοξείδιο ου άνθρακα σε 20 χρόνια, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση οι τέσσερις ΜΚΟ.

«Είναι τόσο παράλογο όσο και παράνομο, υπονομεύει θεμελιωδώς την αξιοπιστία της κλιματικής δράσης της ΕΕ. Το αέριο δεν είναι ούτε καθαρό, ούτε φθηνό, ούτε μια σίγουρη πηγή ενέργειας», εκτιμούν, τονίζοντας τον κίνδυνο «να επιδεινωθεί  η εξάρτηση της ΕΕ» από εισαγόμενες και ακριβές ορυκτές πηγές.

Η ταξινόμηση αυτή αντιβαίνει στις «υποχρεώσεις της συμφωνίας του Παρισιού» για το κλίμα και «στις πολιτικές (δημόσιων) χρηματοπιστωτικών θεσμών» όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανέφεραν, εκφράζοντας φόβους ότι το κείμενο θα «διοχετεύει επιπλέον επενδύσεις» στο αέριο σε βάρος των ανανεώσιμων πηγών.

Η Greenpeace κατέθεσε επίσης σήμερα ξεχωριστή προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ κατά της συμπερίληψης του αερίου αλλά και της πυρηνικής ενέργειας στην ταξινόμηση των «βιώσιμων επενδύσεων» καταγγέλλοντας μια «ψευδή ετικέτα» που κινδυνεύει να «εκτρέψει τις πράσινες χρηματοδοτήσεις από τους σκοπούς τους».

«Η συμπερίληψη των πυρηνικών δραστηριοτήτων προκαλεί σημαντικές βλάβες στο περιβάλλον, κάτι που απαγορεύεται ρητά» από τη νομοθεσία την οποία η Επιτροπή υποτίθεται ότι θα μετέφραζε με αυτή την ταξινόμηση, υποστηρίζει η Ρόντα Βερχέβεν, δικηγόρος της Greenpeace.

Η συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας στην «πράσινη ταξινόμηση» είχε διχάσει πολύ τους «27» προκαλώντας την εναντίωση της Γερμανίας και μερικών άλλων χωρών μελών μεταξύ των οποίων η Αυστρία και το Λουξεμβούργο, με αυτές τις δύο χώρες να προσφεύγουν επίσης στο Δικαστήριο της ΕΕ.