Την απόφαση της να απενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής από το 2024 και μετά, ώστε να αρχίσει μια περίοδος αποκλιμάκωσης του χρέους που αυξήθηκε πάνω από το όριο του 60% του ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Την τελευταία τριετία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν σημαντικά, με μία σειρά από δημοσιονομικά μέτρα, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν αρχικά τον αντίκτυπο της πανδημίας και στη συνέχεια της ενεργειακής κρίσης.

Η εκτεταμένη στήριξη κατέστη δυνατή με την ενεργοποίηση στις αρχές του 2020 της γενικής ρήτρας διαφυγής από τους δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η Κομισιόν θεωρεί ότι από το 2024 και έπειτα δεν συντρέχει λόγος να διατηρηθεί αυτό το έκτακτο μέτρο.