Ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 20,5 δισ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο 4,5% μειώνεται στο 4,45%.

Tο βιβλίο προσφορών για τη δημοπρασία της νέας έκδοσης του 10ετούς ομολόγου άνοιξε το πρωί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το guidance για την αποτίμηση διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,5% περίπου. Στόχος είναι η άντληση ενός ποσού πέριξ των 2 δισ. ευρώ.

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Bofa Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Société Générale ενώ ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2033.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσει φέτος για τις χρηματοδοτικές της ανάγκες σε 15,4 δισ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των ομολόγων που λήγουν περίπου 7,2 δισ. ευρώ, και 4,5 δισ. ευρώ για την πληρωμή τόκων για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Επίσης το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μειώσει το απόθεμα των Εντόκων Γραμματίων που κυκλοφορεί στην αγορά κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Από αυτά τα 7 δισ. ευρώ θα καλυφθούν με τις εκδόσεις νέων ομολόγων ενώ τα 4,2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από άλλες πηγές όπως η EIB το RRF κλπ. Επίσης το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να συγκεντρώσει 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση εξετάζει την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση της ατζέντας βιωσιμότητας και να ενισχύει την στρατηγική χρηματοδότησης του ΟΔΔΗΧ.

Ο σχεδιασμός

Το 2023 είναι έτος ορόσημο για τα ελληνικά ομόλογα και την ελληνική οικονομία καθώς έχει τεθεί ένας βασικός στόχος: να κατακτήσει την επενδυτική από την οποία η Ελλάδα απέχει ένα σκαλοπάτι. Οι αναλυτές έχουν επισημαίνει πως το ευνοϊκό μακροοικονομικό πλαίσιο και η μεγάλη διάρκεια της ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας «υποστηρίζουν» τη φθίνουσα πορεία του ελληνικούς χρέους προς το ΑΕΠ στο 150% έως το 2025. Παράλληλα, θετικά είναι τα σχόλια για τα ταμειακά διαθέσιμα (στα 38 δισ.) και για την δημοσιονομική πορεία του 2023. Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες ανα ετος κινούνται στα περίπου 6 δις ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος για το υψος των διαθεσίμων.

Ο δανεισμός του 2022

Το ελληνικό δημόσιο πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2022 κοινοπρακτική έκδοση δεκαετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3.000 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 1,75% και ακολούθησε τον Μάιο του 2022 κοινοπρακτική επανέκδοση επταετούς ομολόγου, λήξεως 22/4/2027, σταθερού επιτοκίου 2,00%, ύψους 1.500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 2,367%. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν, μέσω δημοπρασίας, τρεις επανεκδόσεις ομολόγων λήξεως 30/1/2033, 30/1/2037 και 30/1/2042, σταθερού επιτοκίου 3,90%, 4,00% και 4,20%, με αποδόσεις 3,611%, 3,512% και 3,555%, αντίστοιχα.

Ακολούθησε, τον Ιούλιο του 2022, επανέκδοση μέσω δημοπρασίας του δεκαετούς ομολόγου σταθερού επιτοκίου 1,75%, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,667%. Στα τέλη Ιουλίου του 2022 πραγματοποιήθηκε κοινοπρακτική έκδοση πενταετούς ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου, ύψους 1.000 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3Μ Euribor + 1,23%.  Στα τέλη Οκτωβρίου το Ελληνικό Δημόσιο είχε προχωρήσει στην επανέκδοση 5ετούς ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,865 δις.ευρω με αποτέλεσμα το Δημόσιο να κάνει αποδεκτά τα 975 εκατ.ευρω. Το ζητούμενο πόσο υπερκαλύφθηκε 2,5 φορές και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,77%.