Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, απαντά σε ερωτήματα που σχετίζονται με την χρεοκοπία του 2010 και τις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση στο podcast Βαβέλ με τον Νίκο Φιλιππίδη.

Αναφέρεται στην πορεία του και τη θέση του ως Υπουργός Οικονομικών, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο.

Επίσης, πραγματεύεται το ζήτημα των τραπεζών. Περίμενε ο ίδιος να κλείσουν οι τράπεζες; Πώς οδηγήθηκαν οι τράπεζες στη χρεοκοπία; Υπάρχει αισιοδοξία σχετικά με την πορεία της οικονομίας;