Πλεόνασμα κατά 1,306 δισ. ευρώ, θα παρουσιάσουν το 2023, τα ασφαλιστικά ταμεία (Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης), παρά το γεγονός ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη θα είναι αυξημένη λόγω των αυξήσεων που θα δοθούν στις συντάξεις μετά από 12 χρόνια μειώσεων και παγώματος των παροχών.

Ωστόσο το συγκεκριμένο πλεόνασμα είναι μικρότερο κατά 471 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το εκτιμώμενο πλεόνασμα του τρέχοντος έτους που φθάνει τα 1,781 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία καταγράφονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023 στο σκέλος που αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Ιδιαίτερη σημασία έχει το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο η αύξηση των κύριων συντάξεων στις αρχές του 2023, θα κοστίσει περίπου 830 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο η συνταξιοδοτική δαπάνη θα αυξηθεί κατά 1,277 δισ. ευρώ το νέο έτος και ειδικότερα η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις, θα αυξηθεί λόγω: Πρώτον, της αναπροσαρμογής των συντάξεων η οποία προβλέπεται να ανέλθει σε 830 εκατ. ευρώ. Και δεύτερον, εξαιτίας της προβλεπόμενης αύξησης του ρυθμού απονομής νέων συντάξεων.

Έτσι, στο τέλος του 2022, τα έσοδα από εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων θα ανέλθουν στα 23,636 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση που ενσωματώνεται στο προσχέδιο είναι ότι η θετική πορεία των εσόδων θα συνεχιστεί και το 2023, με τα έσοδα να ανέρχονται στα 23,777 δισ. ευρώ.

Έτσι η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές φθάνει τα 141 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες των ΟΚΑ προβλέπεται να είναι αυξημένες κατά 188 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 456 εκατ. ευρώ των κοινωνικών παροχών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται αύξηση κατά 48 εκατ. ευρώ των κοινωνικών παροχών σε είδος (φαρμακευτική δαπάνη, δαπάνη παρόχων υγείας) του ΕΟΠΥΥ.

Πηγή: ΟΤ