Πέμπτο σε παγκόσμιο επίπεδο στην επιστημονική κατηγορία του Business Intelligence and strategy είναι φέτος το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), που αποδεικνύεται όμως και 7ο  διεθνώς σε 4 ακόμη αντικείμενα που διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο: τα Maritime management,  Διοίκηση επιχειρήσεων – κατηγορία MBAs-part time, Public administration-management, General management.

Όπως ανακοίνωσε ήδη η διοίκηση του Ιδρύματος, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) καταλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα αξιολόγησης “Eduniversal Best Masters Rankings” για το 2022. Ο συγκεκριμένος φορέας κατέταξε συνολικά 5.500 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από 154 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2022.

Κριτήρια

Τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάταξης “Eduniversal Best Masters Rankings 2022”, περιλαμβάνουν: α) τη φήμη των προγραμμάτων, μέσω της άποψης των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό, β) τον μισθό της πρώτης απασχόλησης μετά την αποφοίτηση και γ) την ικανοποίηση των πρόσφατων αποφοίτων, μέσω έρευνας ικανοποίησης που διεξάγεται από την Eduniversal.

Άξιο αναφοράς, αναφέρουν οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος, είναι ότι, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ήταν τα μοναδικά προγράμματα ελληνικών ΑΕΙ που κατατάχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων αντικειμένων σπουδών στην κατηγορία τους στα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία για το 2022.

Όπως δήλωσε μάλιστα ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού του ΟΠΑ, καθηγητής Βασίλης Βασδέκης: «Η σταθερή διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί απόδειξη του προσανατολισμού μας στην αριστεία». «Το παραγόμενο επιστημονικό και εκπαιδευτικό μας έργο απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και αναδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος μας» κατέληξε