Νέους ελέγχους επί των εξαγωγών υιοθέτησαν την Παρασκευή οι ΗΠΑ. Οι νέοι περιορισμοί αφορούν τεχνολογίες που υποστηρίζουν την παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών και αεριοστροβίλων οι οποίες κρίνονται ζωτικής σημασίας για την εθνική τους ασφάλεια, με «φόντο» τον ανταγωνισμό με την Κίνα.

Οι «αναδυόμενες και θεμελιώδεις τεχνολογίες» που καλύπτονται από την κίνηση αυτή περιλαμβάνουν το οξείδιο του γαλλίου και το διαμάντι, επειδή «οι συσκευές που χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά έχουν σημαντικά αυξημένες στρατιωτικές δυνατότητες», δήλωσε το Υπουργείο Εμπορίου.

Οι περιορισμοί

«Οι τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν σε τεχνολογίες όπως οι ημιαγωγοί και οι κινητήρες να λειτουργούν ταχύτερα, αποδοτικότερα, μακρύτερα και σε πιο δύσκολες συνθήκες μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι τόσο στο εμπορικό όσο και στο στρατιωτικό επίπεδο», δήλωσε ο υφυπουργός Εμπορίου για τη Βιομηχανία και την Ασφάλεια Alan Estevez. «Όταν αναγνωρίζουμε τόσο τους κινδύνους όσο και τα οφέλη και ενεργούμε συντονισμένα με τους διεθνείς εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι κοινοί στόχοι μας για την ασφάλεια επιτυγχάνονται».

Οι τέσσερις αυτές τεχνολογίες συγκαταλέγονται μεταξύ των στοιχείων που 42 χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για τον έλεγχο τον Δεκέμβριο του 2021. Οι έλεγχοι επί των εξαγωγών που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου εξοπλισμού, λογισμικού και τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ημιαγωγών σε σχέση με τη διεθνή συμφωνία.

Το οξείδιο του γαλλίου και το διαμάντι

Το οξείδιο του γαλλίου και το διαμάντι επιτρέπουν στους ημιαγωγούς να λειτουργούν σε πιο δύσκολες συνθήκες, όπως σε υψηλότερες τάσεις ή υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά έχουν σημαντικά αυξημένες στρατιωτικές δυνατότητες.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν το ECAD, μια κατηγορία εργαλείων λογισμικού «που μπορούν να προωθήσουν πολλές εμπορικές καθώς και στρατιωτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών και επικοινωνιακών δορυφόρων», σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.