Σε μία ακόμη μεγάλη διανομή δικαιωμάτων προς τα μέλη και τους δικαιούχους της προχωρά η Αυτοδιαχείριση/AUTODIA εντός του Ιουλίου.

Ο ελληνικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης συνθετών, στιχουργών και εκδοτών μουσικής, ανταποκρινόμενος με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία στον κρίσιμο ρόλο που επιτελεί στον κλάδο συλλογικής διαχείρισης, προχωρά στη διανομή δικαιωμάτων ύψους άνω των 4.200.000 ευρώ (μικτό ποσό), με ποσοστό παρακράτησης 25% (μέσος όρος από όλες τις χρήσεις) προς τα μέλη του, καθώς και τους ξένους συμβεβλημένους Οργανισμούς.

Ειδικότερα, η Διανομή Ιουλίου αφορά εισπραγμένα δικαιώματα Β’ Εξαμήνου 2021 καθώς και παρελθουσών χρήσεων και περιόδων και περιλαμβάνει πνευματικά δικαιώματα από όλες τις πηγές εσόδων, ως εξής:

Δημόσια Εκτέλεση (background), Συναυλίες, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Επιγραμμικές χρήσεις (Online), Κινηματογράφους, Δικαιώματα Eξωτερικού, Μηχανικά Δικαιώματα (ανεξάρτητες παραγωγές και πωλήσεις δισκογραφικών εταιριών) και Μηχανικά Οπτικοακουστικών Έργων (Synchro).

Για πρώτη φορά από κινηματογραφικές προβολές

Είναι η πρώτη φορά που η Αυτοδιαχείριση/AUTODIA θα μοιράσει στα μέλη της δικαιώματα από κινηματογραφική προβολή, μετά τις συμφωνίες που υπέγραψε με τους μεγαλύτερους ομίλους κινηματογράφων στη χώρα, τα Village Cinema και τα Odeon.

Οι Έλληνες συνθέτες και στιχουργοί θα λάβουν δικαιώματα για τις χρήσεις των έργων τους σε 50 και πλέον πλατφόρμες μουσικής streaming από 200 επικράτειες -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας-, όπως είναι το YouTube, το Spotify, το Apple Music, το iTunes, το Facebook, το Instagram, το Oculus, το Beatport, το Soundcloud κ.ά.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7/7/2022, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τον διοικητικό και οικονομικό  απολογισμό, την Έκθεση Διαφάνειας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις διανομές στους δικαιούχους του έτους 2021. Επιπλέον στις αρχαιρεσίες που έγιναν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εκλέχτηκε ο συνθέτης Θανάσης Νικόπουλος, ως μέλος ΔΣ, όσον αφορά τη συμπλήρωση μίας κενωθείσας θέσης.

Είναι φανερό ότι η αλματώδης επιχειρησιακή και οικονομική πρόοδος, η διεθνής αναγνώριση και η εμπιστοσύνη που χαίρει μεταξύ των Ελλήνων χρηστών μουσικών έργων έχουν αναδείξει τον Οργανισμό ως τον κυρίαρχο φορέα στη συλλογική διαχείριση μουσικών έργων, με 80% πλέον μερίδιο αγοράς, πάνω από 26 εκατ. εκπροσωπούμενα έργα, συμβάσεις εκπροσώπησης με 80 ομολόγους ξένους οργανισμούς και 2.000.000 Έλληνες και ξένους δημιουργούς συνολικά να εκπροσωπούνται στην Ελλάδα.

Αύξηση

Χαρακτηριστικά, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο μας, το 2021 τα συνολικά έσοδα της Αυτοδιαχείρισης/AUTODIA ανήλθαν σε 9.767.194 €, αυξημένα κατά 47,05% έναντι του 2020. Τα διανεμηθέντα δικαιώματα παρουσιάζουν επίσης αύξηση της τάξης του 69% (2021/2020). Αντίστροφη πορεία ακολουθεί η ποσοστιαία παρακράτηση διαχειστικών εξόδων, η οποία την χρήση 2021 περιορίστηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, στο 24,12%, έναντι 36,31% που ήταν το 2020 (-33,57%).

Οι διανομές δικαιωμάτων της Αυτοδιαχείριση/AUTODIA πραγματοποιούνται με την έκδοση σύγχρονων μηχανογραφημένων εκκαθαρίσεων κατά τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, ενώ ο Οργανισμός παρέχει, επιπλέον, τη δυνατότητα πρόσβασης στα μέλη του σε όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις διανομές τους, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας, μέσα από το βραβευμένο Portal Διανομών στην ιστοσελίδα του.

Τις επόμενες ημέρες, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των πληρωμών και θα ακολουθήσει η αναλυτική εκκαθάριση δικαιωμάτων, η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους πηγές εσόδων αναλυτικά, την περίοδο χρήσης και το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.