Με απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση αυξήσεων από τους γιατρούς του ΕΣΥ. Το Ανώτατο Δικαστήριο, σε πιλοτική δίκη,  έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νέου ειδικού μισθολογίου τους, με τις οποίες καθορίστηκαν ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και τα ωρομίσθια εφημεριών τους.

Ωστόσο, το ΣτΕ είπε «όχι» στη διεκδίκηση αναδρομικών και επικαλούμενο λόγους δημοσίου συμφέροντος, αποφάνθηκε ότι οι όποιες οικονομικές διεκδικήσεις τους θα αρχίσουν να μετρούν από σήμερα, ημέρα δημοσίευσης της απόφασης της ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στο σκεπτικό τους οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι οι οριζόντιες περικοπές στους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ είχαν ως αποτέλεσμα τη φυγή αξιόλογων επιστημόνων στο εξωτερικό και την αποδυνάμωση των νοσοκομείων και κατά την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ενιαίο μισθολόγιο

Για το ενιαίο μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ, λέει το ΣτΕ, ότι «έπρεπε να ληφθούν υπόψη και οι δυσμενείς επιπτώσεις επί της λειτουργίας του ΕΣΥ, της ποιότητας των παρεχομένων από το κράτος υπηρεσιών υγείας και του επιπέδου της ιατρικής στη χώρα, η λόγω της αδυναμίας εξασφαλίσεως ικανοποιητικών αποδοχών συνεχιζόμενη, κατά τα κοινώς γνωστά, διαρροή έμπειρων επιστημόνων στο εξωτερικό, η οποία, σε συνδυασμό με τον θεσπισθέντα ήδη από το έτος 2010 περιορισμό προσλήψεων και διορισμών στον δημόσιο τομέα, συνέτεινε στην υποστελέχωση των νοσοκομείων, αναδειχθείσα, άλλωστε, μεταγενεστέρως