Τη συμφωνία μεταξύ της Κροατίας και της Ιταλίας για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στην Αδριατική Θάλασσα, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), χαιρετίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράδειγμα επίλυσης ζητημάτων στη Μεσόγειο

Παράλληλα, καλεί όλα τα κράτη της περιοχής «να συμμορφωθούν με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία, ως γνωστόν, αποτελεί τμήμα του διεθνούς εθιμικού δικαίου».

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία Κροατίας-Ιταλίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα της μοναδικής βάσης επί της οποίας θα πρέπει να επιλύονται τα ζητήματα αυτά, στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και γενικότερα.

Τέλος, υπογραμμίζει πως η Ελλάδα ακολουθεί πιστά την πρακτική αυτή, καθώς έχει ήδη συνάψει δύο σχετικές συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο και έχει συμφωνήσει να παραπέμψει από κοινού με την Αλβανία το ζήτημα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.