Η κάλυψη μιας τρύπας 700 εκατ. ευρώ στα έσοδα του 2022, αποτέλεσμα της εξυγίανσης-ρεκόρ από τα κόκκινα δάνεια που επιτεύχθηκε κατά την περυσινή χρήση, αποτελεί κεντρικό στόχο του σχεδιασμού των τραπεζικών διοικήσεων. Πρόκειται για τόκους που θα λείψουν από τα εφετινά αποτελέσματα, ασκώντας πίεση στην οργανική κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών ομίλων. Και αυτό διότι τα σχεδόν 28 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εξήλθαν πέρυσι των ισολογισμών τους μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων συνεισέφεραν σε αξιόλογο βαθμό στα συνολικά τους έσοδα.

Η επίπτωση

Οπως λένε αναλυτές, «το μέγεθος της σχετικής επίπτωσης θα είναι διαφορετικό από τράπεζα σε τράπεζα. Ο κανόνας είναι ότι όσο πιο μεγάλη ήταν πέρυσι η απομείωση των προβληματικών χορηγήσεων τόσο πιο υψηλή θα είναι εφέτος η χασούρα». Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους πάντως, οι χαμένοι τόκοι μπορούν να αναπληρωθούν μέσω άλλων πηγών, αλλά και με την περαιτέρω συρρίκνωση των εξόδων. Με τον τρόπο αυτόν, συμπληρώνουν, το τελικό πρόσημο για τα καθαρά κέρδη της εφετινής χρονιάς θα είναι θετικό, ανοίγοντας τον δρόμο για διανομή μερίσματος στους μετόχους.

28 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εξήλθαν πέρυσι των ισολογισμών μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων

Οι πηγές ενίσχυσης

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο των τραπεζών για ενίσχυση της κερδοφορίας τους προβλέπει τα εξής:

1 Πιστωτική επέκταση. Για το 2022 αρχική στόχευση των τραπεζών είναι η αύξηση των δανειακών τους υπολοίπων να φθάσει τα 7 δισ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 25% των περυσινών απο-ενοποιήσεων NPEs. Εφόσον πετύχουν αυτόν τον στόχο, εκτιμάται ότι η μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους θα περιοριστεί στα επίπεδα των 530 εκατ. ευρώ ή 10% σε ετήσια βάση.

2 Εσοδα από προμήθειες. Δεδομένης της υψηλής πιστωτικής επέκτασης, αλλά και της ενίσχυσης των εργασιών στους τομείς του bancassurance και της διαχείρισης κεφαλαίων, το 2022 αναμένεται να καταγραφεί νέο ρεκόρ στα καθαρά έσοδα από προμήθειες. Πέρυσι διαμορφώθηκαν σε επίπεδα άνω των 1,53 δισ. ευρώ και για εφέτος εκτιμάται ότι θα κινηθούν στη ζώνη των 1,6 δισ. ευρώ, με ετήσια άνοδο της τάξης του 4%.

3 Θεραπεία κόκκινων δανείων. Ενίσχυση των εσόδων από τόκους θα υπάρξει και από τις επιτυχημένες ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που παραμένουν εντός των τραπεζικών ισολογισμών. Για παράδειγμα, πέρυσι αναταξινομήθηκαν στα πράσινα χαρτοφυλάκια δάνεια ύψους 4,8 δισ. ευρώ. Το τελικό όφελος θα προκύψει αφαιρώντας από τις θεραπείες τις νέες εισροές NPEs, οι οποίες με βάση τις έως τώρα ενδείξεις θα κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα 4,2 δισ. ευρώ της περυσινής χρονιάς.

4 Περιορισμός προβλέψεων. Από τη στιγμή που τα κόκκινα δάνεια είναι λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, οι συναλλαγές εξυγίανσης του 2022 θα είναι σημαντικά μειωμένες και διαφαίνεται ότι δεν θα προκύψει σημαντικό ύψος νέων επισφαλειών από την τρέχουσα κρίση, το κόστος για τον πιστωτικό κίνδυνο θα υποχωρήσει σημαντικά. Σύμφωνα με τα business plans για την περίοδο 2022-2025 που δόθηκαν στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα, το κόστος ως προς το σταθμισμένο στον κίνδυνο ενεργητικό των τραπεζών θα μειωθεί έως και 40% σε ετήσια βάση στην εφετινή χρήση, στηρίζοντας την προ φόρων κερδοφορία του κλάδου.

5 Λειτουργικά έξοδα. Και το 2021 ήταν χρονιά με αρκετές κινήσεις εξοικονόμησης κόστους από τις τράπεζες, κυρίως μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, μεταφοράς προσωπικού σε θυγατρικές που κατά πλειοψηφικό ποσοστό πουλήθηκαν σε τρίτους και αναδιάρθρωσης του δικτύου των καταστημάτων. Τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων αναμένεται να αποτυπωθούν στη χρήση του 2022. Ειδικότερα, πέρυσι αποχώρησαν περισσότεροι από 3.200 εργαζόμενοι, που αντιστοιχούν στο 10% της απασχόλησης στις 4 μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ έκλεισαν πάνω από 120 καταστήματα, ήτοι το 8% του δικτύου τους. Στο πλαίσιο αυτό, εφέτος εκτιμάται ότι τα λειτουργικά έξοδα θα υποχωρήσουν σε ετήσια κατά βάση κατά 4% ή 140 εκατ. ευρώ.