Το υπουργείο Εξωτερικών, έχοντας την ευθύνη της οικονομικής διπλωματίας και της εξωστρέφειας της χώρας, προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και τον μετέτρεψε σε Ανώνυμη Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΕΕΕΠ).

Ο νέος νόμος, που υπερψηφίστηκε από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, έρχεται να θεραπεύσει χρόνιες αδυναμίες και παθογένειες καθώς ο ΟΑΕΠ είχε απαξιωθεί λόγω της αδυναμίας του να ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις, και επίσης επί πολλά χρόνια δεν είχε προσαρμόσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του στα πρότυπα άλλων ομόλογων οργανισμών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στη στήριξη των ελλήνων εξαγωγέων.

Συγκεκριμένα, με τεχνικό σύμβουλο τον ομόλογο ιταλικό οργανισμό SACE και με συνεχή διαβούλευση με τους Συνδέσμους Ελλήνων Εξαγωγέων, υιοθετήσαμε βέλτιστες πρακτικές και τα καλύτερα μοντέλα ευρωπαϊκών οργανισμών που συνάδουν με τον χάρτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Ακολουθούμε πλέον ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο με νέα προϊόντα και εργαλεία, ώστε να μπορεί ο εθνικός φορέας εξαγωγικών πιστώσεων να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους. Ειδικότερα, προχωράμε σε:

  • Διάθεση νέων προϊόντων trade finance, ασφάλισης και χρηματοδότησης. Διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο προϊόντων από ένα μεμονωμένο προϊόν ασφάλισης που παρέχεται σήμερα, σε τουλάχιστον δέκα νέα προϊόντα που θα περιλαμβάνουν επιπλέον της ασφάλισης εγγυήσεις και χρηματοδότηση, με αποδέκτη τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
  • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, με στόχο την επιχειρηματική τους ανάπτυξη λειτουργώντας ως ένα one-stop shop για τη δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές.
  • Δημιουργία μιας συνεκτικής Πύλης Εξωστρεφούς Επιχειρηματικότητας, συνδυάζοντας τον ρόλο της ΕΕΕΠ με την επιτυχημένη μέχρι σήμερα λειτουργία της Enterprise Greece για τους έλληνες εξαγωγείς.
  • Επέκταση της δραστηριότητας σε έργα που έχουν στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία και συνδέονται με την εξωστρέφεια, την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την απασχόληση.
  • Συνέργειες με χρηματοδοτικούς οργανισμούς, επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιμελητήρια με αντικείμενο ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς.
  • Επιχειρησιακό βραχίονα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και εξωτερικού εμπορίου συμβάλλοντας στην κάλυψη του κενού χρηματοδότησης στην εκτέλεση έργων και εξαγωγών.

Μέσα από τις διευρυμένες δραστηριότητές του σε βάθος πενταετίας προσδοκάται ότι θα έχει σχεδόν πενταπλασιάσει την κάλυψη των ελληνικών εξαγωγών, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη συνόλου εξαγωγών αξίας €2,5 δισ., τα οποία αναλογούν σε ποσοστό σχεδόν 6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι αθροιστικά σε βάθος πενταετίας θα έχει υποστηρίξει εξαγωγές ύψους €8,7 δισ. Εκτός των άμεσων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν, οι πολλαπλασιαστικές συνέπειες στον τομέα της απασχόλησης εκτιμάται να δημιουργήσουν 50.000 έμμεσες θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο/έτος. Επιπροσθέτως, ο ΕΕΕΠ πρόκειται να υποστηρίξει τις εξαγωγικές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα και την ιδιωτική αγορά ασφαλίσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο κ. Ιωάννης Σμυρλής είναι γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας στο ΥΠΕΞ, πρόεδρος της Enterprise Greece.