Στην ευαισθητοποίηση των αγροτών και των άλλων χρηστών-εμπλεκόμενων στη διαδικασία χρήσης φυτοφαρμάκων, για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης συσκευασιών και την διαχείριση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στοχεύει το σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ύψους 260.000 ευρώ, το οποίο εντάσσεται από το ΥπΑΑΤ, στο υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η σωστή διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας θα είναι μια βάση ορθολογικής πρακτικής μέσα από την οποία θα προκύψουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία.

Τελικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση  των αγροτών και των άλλων χρηστών-εμπλεκόμενων στη διαδικασία χρήσης φυτοφαρμάκων ώστε να παύσει η ανεξέλεγκτη απόρριψη, ταφή, καύση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων, με τεράστιο όφελος για τους αγρότες, τους καταναλωτές, το αγροτικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα

Το σχέδιο δράσης έχει προϋπολογισμό 260.000 ευρώ και  έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί από:

1. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε): 150.000 ευρώ

2. Αναπτυξιακός Οργανισμός  Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας ΑΕ  (ΑΕΝΟΛ Α.Ε.): 30.000 ευρώ

3. Τριχωνίδα Α.Ε Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ : 35.000 ευρώ

4. Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε: 45.000 ευρώ

«Τα έργα συνεργασίας μπορούν να τονώσουν τον καινοτόμο χαρακτήρα των δράσεων τοπικής ανάπτυξης και να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και προσέλκυσης νέων επιχειρηματικών εταίρων, καθώς και της διάχυσης καινοτομίας, τεχνογνωσίας και νέων δεξιοτήτων», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.