Εγκρίθηκε σήμερα από την Βουλή το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την λειτουργία των πλοίων αναψυχής, αλλά και των ημερόπλοιων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης μιλώντας στη Βουλή, «το νέο νομοθετικό πλαίσιο οδηγεί τον κλάδο του θαλασσίου τουρισμού σε μια νέα εποχή με ασφάλεια, σχέδιο και όραμα», ενώ, όπως επεσήμανε, «τοποθετεί πλέον την Ελλάδα στον χάρτη των ισχυρών κρατών του σύγχρονου yachting».

«Το νέο νομοθετικό πλαίσιο», υπογράμμισε ο κ. Πλακιωτάκης,«ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τάσεις του θαλασσίου τουρισμού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το γιώτινγκ μιας και οι προβλέψεις του παρέχουν πλέον την δυνατότητα στην Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της αποκομίζοντας πολλά και σημαντικά οφέλη όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την ελληνική κοινωνία.

«Το yachting», πρόσθεσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «αποτελεί για μας και ως κυβέρνηση και ως κόμμα ένα εξόχως σημαντικό κεφάλαιο. Ακριβώς γι΄ αυτό», συνέχισε, «η νομοθετική μας παρέμβαση είναι ολιστική και όχι αποσπασματική. Αξιοποιεί πλήρως το συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας και δεν το ακυρώνει. Στηρίζεται σε ενδελεχή μελέτη του χώρου, βασίζεταιστο όραμα και την πίστη στις αξίες μιας φιλελεύθερης οικονομίας, η οποία παράγει πλούτο και κοινωνική ευημερία σε κάθε επίπεδο και όχι σε ιδεοληψίες και αναχρονιστικές αντιλήψεις που βάζουν φρένο στην ανάπτυξη».

Τρεις άξονες

Αναλυτικότερα το νέο νομοθετικό πλαίσιο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

α) Στον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,
β) Στην εισαγωγή καινοτομιών και επιτυχημένων διεθνών πρακτικών, και
γ) Στην δημιουργία του ψηφιακού πλέγματος που θα διασυνδέει τους ενδιαφερόμενους με το κράτος – γρήγορα, ευέλικτα και αποδοτικά.

Με τις βασικές τομές που προβλέπονται για πρώτη φορά επιλύονται προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου και έχουν σταθεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του κλάδου.

Για τον λόγο αυτό η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου, απλοποιημένου και σαφούς πλαισίου δραστηριοποίησης των σκαφών αναψυχής στη Χώρα μας, πρέπει να εστιάζει :

-Στην ανάδειξη του νησιωτικού και θαλάσσιου χώρου ως βασικού στοιχείου του παραγωγικού ιστού της Χώρας,
-Στην περιφερειακή ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών των νησιών και των παράκτιων περιοχών,
-Στη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση κεφαλαίων, και
-Στην παράλληλη ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και την εν γένει προώθηση της ελληνικής ναυτοσύνης και κουλτούρας.

Ελεύθερα super-mega και gigayachts

-Καταργείται το εμπόδιο στη δραστηριοποίηση των super-mega και gigayachts, τα οποία θα μπορούν πλέον να εκκινούν και να τελειώνουν τους πλόες τους σε ελληνικά λιμάνια υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Για περιορισμένο αριθμό ημερών, με καταβολή ειδικού τέλους, με προπληρωμή του ΦΠΑ και φυσικά μέσω άδειας που εκδίδεται πλήρως και αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο.

-Εισάγεται νέο τέλος – δημόσιο έσοδο για τα πλοία αναψυχής που ενώ εκκινούν και καταλήγουν στο εξωτερικό, εντούτοις όλο κατ’ ουσίαν το ταξίδι τους, όλη η τουριστική τους δραστηριότητα πραγματοποιείται στις θάλασσες και τα νησιά μας. Τα σκάφη αυτά διατηρούν πάντα την δυνατότητα να υψώσουν την Ελληνική σημαία και μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα μέσω της ένταξής τους στο εθνικό Μητρώο των σκαφών αναψυχής, ώστε να αποφεύγουν και την καταβολή του νέου αυτού τέλους.

-Αναμορφώνονται ολιστικά από 1η Ιανουαρίου 2023, τα θέματα στελέχωσης – ασφάλισης – απασχόλησης. Με συμφωνία των φορέων και λαμβάνοντας υπόψη όλες τιςαναγκαίες παραμέτρους και πραγματικές ανάγκες με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας επί των πλοίων αναψυχής.

-Αντιμετωπίζονται οι αντιφατικές ασφαλιστικές διατάξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ισχύουσα νομοθεσία ειδικά για τους κυβερνήτες.

-Για πρώτη φορά ρυθμίζεται η ασφάλιση του λοιπού και βοηθητικού προσωπικού, μη ναυτικών ειδικοτήτων των πλοίων αναψυχής που απασχολείται, πλέον της τηρούμενης οργανικής σύνθεσης.

-Θεσμοθετούνται απαλλαγές στις μεμονωμένες κινήσεις πλοίου κενού επιβατών – τα λεγόμενα empty-runs.

-Ψηφιοποιούνται πλήρως οι διαδικασίες που αφορούν στην ίδρυση ΝΕΠΑ, καθώς και σε σειρά άλλων ενεργειών που συνδέονται με τον κλάδο όπως το e-ΕΙΠΑ, το e-ναυλοσύμφωνο, τον e-απόπλου/e-κατάπλου, το e-ανοιχτή θάλασσα, την e-αργία και e-ακινησία, αλλά και η αναβάθμιση του e-Μητρώου Πλοίων.