Ηχηρή παρέμβαση έκανε η Ομπρέλα με πρότασή της, που έρχεται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, για εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από το συνέδριο, όπως ορίζει το ισχύον καταστατικό του κόμματος.

Στο κείμενο που υπογράφουν οι Δημήτρης Βίτσας, Νίκος Βούτσης, Θοδωρής Δρίτσας, Έφη Καλαμαρά, Κατερίνα Κνήτου, Πάνος Λάμπρου, Ανδρέας Ξανθός, Δημήτρης Παπαδημούλης, Μιχάλης Σαμπατακάκης, Ράνια Σβίγκου, Πάνος Σκουρλέτης, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Νίκος Φίλης και Τασία Χριστοδουλοπούλου, υπογραμμίζεται ότι κεντρική ιδέα της πρότασής τους «έχει νόημα όταν ασκείται πάνω σε έναν σκελετό που υποστηρίζει την κομματική λειτουργία που παρέχει θεσμικά αντίβαρα».

Η πρόταση δεν θα έχει τύχη, καθώς περίπου το 70% του συνέδριου ελέγχεται από τους προεδρικούς, αλλά αποκτά ιδιαίτερη σημασία το γεγονός της κατάθεσής της ως η άλλη άποψη, απέναντι στην κομματική αυθεντία τμήματος της προεδρικής ομάδας.

Αναλυτικά η πρόταση

Εισαγωγικό σημείωμα

Με το παρόν μας σημείωμα, οι υπογράφοντες/ουσες καταθέτουμε την πρόταση μας για τις διατάξεις του Καταστατικού του κόμματος, όπου ορίζεται ο τρόπος εκλογής του Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Η πρόταση μας αυτή, προϊόν σκέψης και συνεργασίας σε συντροφικό πνεύμα, έχει ως στόχο να περιγράψει μια διαδικασία ανοιχτή, ενωτική, συμμετοχική και δημοκρατική. Επιδιώκει να προσδώσει στη διαδικασία τα εξής πλεονεκτήματα:

Πρώτον, διατυπώνει με σαφήνεια ποιο είναι το θεμελιώδες όργανο του Κόμματος, από το οποίο όχι μόνο εκλέγεται ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά πράγμα ακόμα σημαντικότερο, απέναντι στο οποίο αυτά τα δύο όργανα λογοδοτούν: το Συνέδριο. Η επιδίωξη εδώ είναι να υπάρχει ένας θεσμός αφενός στιβαρός και ανθεκτικός, αφετέρου επαρκώς ανοικτός και συμμετοχικός τόσο για την εκλογή, όσο και για τη λογοδοσία. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η συμμετοχική δημοκρατία έχει νόημα όταν ασκείται πάνω σε έναν σκελετό που υποστηρίζει την κομματική λειτουργία και παρέχει θεσμικά αντίβαρα.

Δεύτερον, επιβεβαιώνει την κεντρική θέση του Κόμματος για έμπρακτη ισότητα των φύλων δια της ποσόστωσης 50% στην Κεντρική Επιτροπή.

Τρίτον, διασφαλίζει την ισοτιμία της ψήφου όλων των Συνέδρων. Όλοι ψηφίζουν για όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Διασφαλίζει, επίσης, την αναλογικότητα στην εκπροσώπηση όλων των περιφερειών στην κεντρική Επιτροπή με κριτήριο τον αριθμό των μελών, αποφεύγοντας την υπερεκπροσώπηση κάποιων περιφερειών με συνέπεια την υποεκπροσώπηση κάποιων άλλων.

(Οι υπογράφοντες)

Προτεινόμενα άρθρα Καταστατικού του Κόμματος

Άρθρο … : Εκλογή των Κεντρικών Οργάνων του Κόμματος

1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται από το Συνέδριο του Κόμματος. H κατάθεση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην Κεντρική εφορευτική Επιτροπή, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από 300 συνέδρους.

2. Για να εκλεγεί κάποιος/α Πρόεδρος του Κόμματος χρειάζεται να λάβει το 50% συν μία των ψήφων των ψηφισάντων Συνέδρων. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερες της μίας υποψηφιότητες για την προεδρία του Κόμματος και εάν κανείς/μία εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει το 50% συν μία των ψήφων, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.

3. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος εκλέγεται από το Συνέδριο και κάθε εκλεγμένος/η Σύνεδρος έχει ίσο αριθμό ψήφων και επιλογή από όλες τις Περιφέρειες. Υποψήφιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να είναι κάθε μέλος του Κόμματος, είτε είναι Σύνεδρος είτε όχι. Οι υποψηφιότητες των μελών της Κεντρικής Επιτροπής υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έως τη λήξη του Συνεδρίου.

4. Για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ισχύει ο κανόνας της ποσόστωσης φύλου σε ποσοστό ίσο με 50%.

5. Για την εξασφάλιση της αντιπροσώπευσης όλων των Περιφερειών στην Κεντρική Επιτροπή, ισχύουν ως προς την εκλογή των μελών της τα εξής:

Α) η πρόταση για την αναλογικότητα της αντιπροσώπευσής των περιφερειών υποβάλλεται στο Συνέδριο από την απερχόμενη κεντρική Επιτροπή και εγκρίνεται από αυτό.

Β) τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που προέρχονται από Οργανώσεις Μελών της Περιφέρειας Αττικής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου (κόφτης πάνω).

Γ) Ο καταμερισμός των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής για τις υπόλοιπες Περιφέρειες είναι αναλογικός του αριθμού των μελών εκάστης περιφέρειας μέχρι τη διεξαγωγή του κάθε Συνεδρίου.

Για το Τρίτο Συνέδριο, η κατανομή σε απόλυτους αριθμούς έχει ως εξής:

α) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 10 μέλη

β) Κεντρική Μακεδονία: 34 μέλη

γ) Δυτική Μακεδονία: 10 μέλη

δ) Ήπειρος: 10 μέλη

ε) Θεσσαλία: 12 μέλη

στ) Ιόνια νησιά: 6 μέλη

ζ) Δυτική Ελλάδα: 20 μέλη

η) Στερεά Ελλάδα: 8 μέλη

θ) Πελοπόννησος: 14 μέλη

ι) Βόρειο Αιγαίο: 4 μέλη

ια) Νότιο Αιγαίο:4 μέλη

ιβ) Κρήτη: 16 μέλη

ιδ) Εξωτερικό: 2 μέλη

Δ) Οι βουλευτές Επικρατείας και οι Ευρωβουλευτές που είναι υποψήφια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εντάσσονται στην Περιφέρεια όπου ανήκει η Οργάνωση τους. Οι βουλευτές που είναι υποψήφια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εντάσσονται στην Περιφέρεια στην οποία εκλέγονται ως βουλευτές, ανεξάρτητα από το που ανήκει γεωγραφικά η Οργάνωση τους.

Κεφάλαιο 7, Τμήμα ΙΙ, άρθρο 37: Γενικοί κανόνες για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε δημόσια πολιτικά αξιώματα (παράγραφος 3)

3. Τα στελέχη που κατέχουν κυβερνητική θέση ή αξίωμα (μέλος Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργός, Γενικός/ή ή Ειδικός/ή Γραμματέας, εκτελεστικό μέλος ΔΣ Δημόσιου Οργανισμού, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ της γενικής κυβέρνησης ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου, μέλος Διεθνούς Οργανισμού ή Ανεξάρτητης Αρχής), καθώς και οι βουλευτές/τριες και ευρωβουλευτές/τριες δεν μπορεί να υπερβαίνουν αθροιστικά το 30% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, των ΝΕ, της ΠΓ και των Συντονιστικών των ΝΕ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετέχει στην Κυβέρνηση και το 20% όταν δεν συμμετέχει.

Οι ενστάσεις της Ομπρέλας

Εκτός όμως από την πρόταση της Ομπρέλας για το καταστατικό μεταξύ των μελών της Ομπρέλας κυκλοφορεί το εξής ενδιαφέρον κείμενο, όπου αποτυπώνεται πλήρως η διαφωνία με τις απόψεις και προτάσεις των προεδρικών για την λειτουργία του κόμματος.

Η ολομέλεια των συνέδρων και τα θεματικά τραπέζια ( εργασία, περιβάλλον κ ενέργεια, υγεία, δημοκρατία, διεθνείς σχέσεις) είναι ο τόπος που θα καταθέσουμε τις πολιτικές και ιδεολογικές μας απόψεις, με πολλούς ομιλητές και ομιλήτριες, με λόγο πολιτικά σαφή και ιδεολογικά διακριτό, ταυτόχρονα με λόγο συντροφικό και ενωτικό, απέναντι σε ένα εχθρικό, πολεμικό κλίμα που επιδιώκει να πολώσει το κόμμα με πλαστά και ανυπόστατα διλήμματα.

Η Πολιτική Διακήρυξη

Αποτελεί την γραπτή αποτύπωση των ιδεών και της βούλησης του συνεδριακού σώματος. Απαίτηση μας είναι να δεσμεύει την πολιτική κατεύθυνση των οργάνων του κόμματος. Η μέθοδος, την οποία ασκήσαμε με επιτυχία τόσο στα Προγραμματικά κείμενα, όσο και στο σχέδιο των Θέσεων του Συνεδρίου, είναι να δημιουργούμε πλειοψηφίες σε συμμαχία με συντρόφους και συντρόφισσες που μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες ανεξάρτητα με τις επί μέρους διαφορές μας.

Βλέποντας και ακούγοντας το δημόσιο λόγο που εκφωνούν στελέχη του κόμματος θα είμαστε επίμονοι ώστε να συμπεριληφθούν:

Για τον πόλεμο: εκτός της αυτονόητης καταδίκης της εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, στην ανάλυση πρέπει να υπάρχει η καταδίκη των ιμπεριαλισμών, του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένου, καθώς και οι ακήρυκτοι πόλεμοι για την ενέργεια, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, την τεχνολογία αιχμής, τις σπάνιες γαίες, τη διαχείριση των τροφίμων.

1.Ο σημερινός πολυπολικός κόσμος είναι συγκρουσιακός, ο οποίος με ευθύνη των ΗΠΑ τείνει να γίνει διπολικός, Δύση εναντίον Ανατολής. Η οικονομία των ΗΠΑ είναι ο μεγάλος νικητής της σύγκρουσης, όχι μόνο με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο αλλά και τις μεγάλες αμερικάνικες επιχειρήσεις, της βιομηχανίας του πολέμου και των εξοπλισμών συμπεριλαμβανομένων. Ηττημένες οι κοινωνίες, της ευρωπαϊκής συμπεριλαμβανομένης.

2.Ηττημένη και η ΕΕ, η οποία γίνεται παρακολούθημα των ΗΠΑ. Η επιδίωξη για στρατηγική αυτονομία της ΕΕ εγκαταλείπεται, ο ατλαντισμός υπερισχύει, μαζί με το μιλιταρισμό και τα τερατώδη εξοπλιστικά προγράμματα. Την ίδια στιγμή, με ευθύνη των «φειδωλών» του Βορρά παραμένουν στο τραπέζι η δημοσιονομική πειθαρχία και η διαρκής λιτότητα. Δηλαδή αντί τη συνεργασίας ο ανταγωνισμός Βορρά εναντίον Νότου με εργαλείο το δημόσιο χρέος.

3.Παράπλευρη απώλεια της πολεμικής και οικονομικής σύγκρουσης το περιβάλλον, η εγκατάλειψη των στόχων για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, του φυσικού αερίου συμπεριλαμβανομένου.

4. Το χορό των ανατιμήσεων, του πληθωρισμού και της κερδοσκοπίας τον σέρνει η «ελεύθερη αγορά» δια μέσου των χρηματιστηρίων της ενέργειας, των ρύπων και των τροφίμων. Τα κράτη έχουν παραιτηθεί από τον έλεγχο των αγορών και η ΝΔ πρωτοστατεί στο να μη θιγούν οι μηχανισμοί της κερδοσκοπίας.

5. Στη χώρα μας 4 εταιρείες (ΔΕΗ, Elpedison, Βαρδινογιάννης, Μυτιληναίος) στο χρηματιστήριο της ενέργειας διαμορφώνουν τις τιμές, όπως και η βαριά βιομηχανία των ΑΠΕ, με αιχμή την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η αναστολή του χρηματιστηρίου της ενέργειας, στο παράδειγμα της Γαλλίας, είναι ρεαλιστικός στόχος, στο βαθμό που είσαι διατεθειμένος να συγκρουστείς με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

6. Οι εξορύξεις επανέρχονται με επιχείρημα τα προβλήματα στην ενέργεια αδιαφορώντας για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η αντίθεση μας είναι αρνητική κατηγορηματικά, όπως απορρίπτουμε την αναβίωση του East Med ως ένα σχέδιο οικονομικά ασύμφορο με γεωπολιτικές επιπτώσεις.

7. Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια αναδιανέμουν υπερ. των μεγάλων επιχειρήσεων τα εισοδήματα των λαϊκών τάξεων. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή, η ΑΤΑ, μισθών και συντάξεων καθώς και η αναστροφή έμμεσων και άμεσων φόρων υπέρ των δευτέρων, μαζί με προοδευτική φορολογική κλίμακα και ισχυρή φορολόγηση του πλούτου είναι ένα πρώτο βήμα του κοινωνικού μετασχηματισμού, μαζί με τη δραστική μείωση του χρόνου εργασίας.

8.Το ίδιο και ο χωρισμός εκκλησίας και κράτους.

9. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ο σκληρός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ. Η επανάκτηση στο δημόσιο κρίσιμων τομέων, όπως τα δίκτυα, οι επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας –εμβληματικά η ΔΕΗ και η υπαγωγή στο δημόσιο έλεγχο μιας τουλάχιστον συστημικής τράπεζας αποτελούν τον πυρήνα του πολιτικού μας σχεδίου για την επόμενη μέρα. Παράλληλα με την αποσόβηση της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, της κοινωνικής ασφάλειας, του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ, όπως και των δημοσίων χώρων από το Real Estate.

10. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστική κρίσης και της φτωχοποίησης: με τον κοινωνικό μισθό, δηλαδή με δωρεάν παροχές και υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πρόνοιας για το παιδί, τη γυναίκα, τον ηλικιωμένο, τον ανάπηρο. Με το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, καθώς και με μέτρα αντιμετώπιση της κρίσης στέγης (επιδότηση νέων ζευγαριών, 2 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης για κοινωνική κατοικία κα)

10.‘Έχουμε την πεποίθηση ότι σ’ αυτή την περίοδο που παροξύνονται όλα τα κοινωνικά προβλήματα, στο έδαφος μεγάλων κρίσεων και παγκόσμιων απειλών, οι συστημικές δυνάμεις δεν μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες, τους φόβους και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η συστημική, δηλαδή η κεντρώα και εν τέλει νεοφιλελεύθερη προσαρμογή είναι καταδικασμένη. Το pasokification δεν είναι μακριά, ούτε η ακροδεξιά απειλή. Την πεποίθηση μας την υπογραμμίζουν οι εκλογές στη Γαλλία όπου η Ριζοσπαστική Αριστερά έδωσε ελπίδα στα λαϊκά στρώματα απέναντι στον ανταγωνισμό νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς.

Η εκλογή του προέδρου και της ΚΕ

Έχουμε αναλύσει επαρκώς και επανειλημμένα ότι η πρόταση του Α. Τσίπρα οδηγεί στην αποξένωση της βάσης από την πολιτική λειτουργία, ότι μετατρέπουν τα μέλη του κόμματος σε εκλεκτορικό σώμα, που ασκεί τα όποια δικαιώματα του κάθε 2-3 χρόνια. Ταυτόχρονα εγκαθιστά, θεμελιακά και καταστατικά, το αρχηγικό κόμμα με ιεραρχική δομή που την αποτελούν λίγα προβεβλημένα στελέχη και κάποιοι εξωτερικοί τεχνοκράτες. Ένα κόμμα δηλαδή σαν όλα τα άλλα, συγκεντρωτικό που υποκαθιστά τα καταστατικά όργανα και τη συλλογική ενότητα σε άτυπα πολιτικά κέντρα.

Η δική μας πρόταση ξεκινά από την αρχή ότι το Συνέδριο είναι το κυρίαρχο σώμα των αντιπροσώπων, κατάλληλο να εκλέξει τη συλλογική μας ηγεσία, την ΚΕ, και τον πρόεδρο του κόμματος. Είναι σώμα βουλευόμενο που κρίνει και εγκρίνει και έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τους εκπροσώπους του. Η πρόταση μας αποδέχεται τις προτάσεις της Επιτροπής Καταστατικού για την ισάριθμη εκπροσώπηση των φύλλων και το πλαφόν 20% στην εκπροσώπηση των βουλευτών. Η πρόταση μας περιλαμβάνει την ισόποση εκπροσώπηση της περιφέρειας με εκείνη του κέντρου, η κατανομή ανά περιφέρεια είναι ανάλογη με τη δύναμη των μελών τους. Οι σύνεδροι ψηφίζουν από κοινού τους εκπροσώπους του κέντρου, όσο και της περιφέρειας, προκειμένου η ηγεσία του κόμματος να είναι συλλογική και όχι ομοσπονδιακή.

Στο Καταστατικό

Οι τροπολογίες που καταθέσαμε στην Επιτροπή Κατάστικτού όλες είχαν να κάνουν με την υπεράσπιση της δημοκρατίας στο κόμμα και τα δικαιώματα των μελών. Απορρίψαμε άρθρα που καταργούσαν την ισοτιμία της ψήφου, τα διορισμένα κομματικά όργανα, το συγκεντρωτισμό και τη από τα πάνω ιεραρχία στη δομή του κόμματος. Αρνηθήκαμε την τιμαριοποίηση και την παράδοση του κόμματος σε επίδοξους κομματάρχες. Από αυτή τη σκοπιά: Οι παρακάτω ενστάσεις μας θα κριθούν από τους σύνεδρους.

Απορρίψαμε τη δημιουργία Πολιτικού Συμβουλίου, ενός οργάνου διορισμένου και εξ απονομής που στην πράξη καταργεί τις εκλεγμένες Νομαρχιακές Επιτροπές.

Δεν αποδεχόμαστε ευνοϊκή μεταχείριση τάσεων του κόμματος που πριμοδοτούνται σε βάρος της ισοτιμίας της ψήφου. Καμιά ποσόστωση παρά μόνο η ισάριθμη εκπροσώπηση των φύλλων.

Διαφωνούμε με το διορισμό των συντονιστικών των Τμημάτων. Τα Τμήματα της ΚΕ εκλέγουν τα συντονιστικά τους χωρίς διοικητικές παρεμβάσεις.

Η δημιουργία νέων οργανώσεων στην ίδια γεωγραφική περιοχή γίνεται με εισήγηση της ολομέλειας της ΟΜ και με τη συναίνεση της Νομαρχιακής Επιτροπής

3+1 συμπεριληπτικές τροπολογίες

Θα καταθέσουμε 3 τροπολογίες οι οποίες ανακεφαλαιώνουν το δημοκρατικό έλλειμμα των προτάσεων που κατατίθενται, καθώς και το ζήτημα της ταυτότητας του κόμματος η οποία αμφισβητείται. Η επιπλέον 1 τροπολογία προέρχεται από τη νεανική κοινότητα και αφορά τον εκδημοκρατισμό του isyriza

Α. Ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Προοδευτική Συμμαχία είναι κόμμα της Αριστεράς και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς-ΚΕΑ.

Η τροπολογία κατατίθεται προκειμένου να διευκρινιστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είναι κεντροαριστερά, ούτε κόμμα του κέντρου. Ότι διαθέτει την ταυτότητα της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς και δεν είναι ένα κόμμα πολιτικής ενότητας, ένα κόμμα σούπερ μάρκετ. Στο πλαίσιο του ΚΕΑ παλεύουμε προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα με τη ριζοσπαστική οικολογία και την αριστερή σοσιαλδημοκρατία απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό και την οικολογική καταστροφή

Β. Η ισοτιμία της ψήφου που σημαίνει καμιά ευνοϊκή μεταχείριση τάσεων και προσώπων, η μοναδική πρόνοια είναι η ισάριθμη εκπροσώπηση των φύλλων. Επίσης σημαίνει κανένα όργανο διορισμένο ή εξ απονομής, όλα εκλεγμένα από τα μέλη.

Η διευκρίνηση αφορά κάθε όργανο του κόμματος: τις ΟΜ, τις Νομαρχιακές, καθώς και τα Τμήματα της ΚΕ

Γ. Τα εικονικά μέλη, τα μέλη μιας χρήσης που κινητοποιούνται μόνο για την εκλογή αντιπροσώπων και οργάνων, που δεν συμμετέχουν ούτε ελάχιστα στη ζωή και τη δράση των οργανώσεων, που δεν διαβουλεύονται, άρα δεν γνωρίζουν πρόγραμμα και αρχές, δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ενεργά μέλη του κόμματος. Μπορούν βεβαίως να παραμένουν φίλοι του κόμματος.

Για τον isyriza

Ο σημερινός isyriza απέχει πολύ από τα να είναι ένα πολιτικό εργαλείο οριζόντιας διαβούλευσης και κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων. Στην πράξη είναι ένας μηχανισμός πληροφόρησης από τα πάνω προς τα κάτω και μια πλατφόρμα εγγραφής μελών χωρίς καμιά προϋπόθεση, παρά μόνο τα στοιχεία ταυτότητας. Η πρόταση των νεότερων συντρόφων και συντροφισσών –που θα σας κοινοποιηθεί εγκαίρως- επιχειρεί να αποκαταστήσει την οριζόντια επικοινωνία και διαβούλευση, τη συλλογική διεύθυνση με την προστασία βεβαίως των προσωπικών δεδομένων