Μια ακόμη μεγάλη διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) περιλαμβάνεται στις αξιολογήσεις του διεθνούς φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) που κατατάσσει το Ίδρυμα για το έτος 2022 μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο στα βασικά επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει. Στην Ελλάδα μάλιστα αναδεικνύεται πρώτο πανεπιστημιακό Ίδρυμα στα 5 από τα 6 επιστημονικά πεδία στα οποία αξιολογήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στην λίστα του διεθνούς φορέα αξιολόγησης:

-Στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business & ManagementStudies) και της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Accounting & Finance), το ΟΠΑ κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 151-200 (1ο στην Ελλάδα).

-Στο επιστημονικό πεδίο της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (Statistics& Operational Research) το ΟΠΑ κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 201-230 (1ο στην Ελλάδα μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).

-Στο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών (Economics & Econometrics)κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 251-300 (1ο στην Ελλάδα).

-Στην επιστημονική περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών (Social Sciences & Management), που περιλαμβάνει πλήθος επιστημονικών πεδίων (πχ. Accounting & Finance, Business & Management Studies, Communication & Media Studies,Economics & Econometrics, Education, Law, Politics & International Studies, SocialPolicy &Administration, Sociology, Statistics & Operational Research), το ΟΠΑ κατατάσσεται στην 357η θέση (1ο στην Ελλάδα).

-Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer Science & Information Systems) κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 301-350.

Για την σύνταξη της κατάταξης αυτής, λαμβάνονται στοιχεία από τη βιβλιογραφική βάση επιστημονικών δημοσιεύσεων (Scopus) που αφορούν στην ερευνητική δραστηριότητα και την απήχηση του ερευνητικού έργου του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού των αξιολογούμενων Πανεπιστημίων. Επίσης, συνυπολογίζονται ο διεθνής χαρακτήρας του Ιδρύματος και η φήμη του, τόσο στον χώρο της αγοράς όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε ειδική έρευνα περισσότερα από 75.000 στελέχη επιχειρήσεων και περισσότερων από 130.000 ακαδημαϊκών κατά την τελευταία πενταετία