Την Κυριακή 15 Μαΐου θα γίνουν τελικά οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, όπως αποφάσισε απόψε Πέμπτη το Πολιτικό Συμβούλιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως φαίνεται, θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος.

Η διαδικασία των εκλογών περιλαμβάνει ταυτόχρονα δύο ψηφοφορίες σε δύο διαφορετικές κάλπες, μία για την εκλογή Προέδρου και μία για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής σε 500 τμήματα.

Δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή Προέδρου έχουν όλα τα μέλη του του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ . Επίσης δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022.

Δικαίωμα να εκλεγούν στη θέση του/της Προέδρου ή του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022 και έχουν ανακηρυχθεί σύμφωνα με τον παρόντα εκλογικό κανονισμό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό εκλογών ο/η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκλέγεται από όλα τα μέλη του κόμματος. Υποψηφιότητες και προτάσεις υποψηφιοτήτων για τη θέση του/της Προέδρου κατατίθενται στο Προεδρείο του Συνεδρίου μέχρι την Κυριακή 17 Απριλίου 2022 και ώρα 1:00 μμ. Προϋπόθεση για την ανακήρυξη του/της υποψηφίου/ας είναι να συνοδεύεται η υποψηφιότητα από 300υπογραφές εκλεγμένων συνέδρων. Η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους/τις υποψηφίους/ες μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.

Για την εκλογή του/της Προέδρου μπορούν να ψηφίζουν εκτός από όσους έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022 και όσοι/όσες συμπληρώνουν απογραφικό ένταξης στο κόμμα την ημέρα των εκλογών, το οποίο καταθέτουν στην Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τμήματος όπου προσέρχονται να ψηφίσουν.

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ΚΕΦΕ μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελείται από 300 μέλη. Η εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται ανά Περιφέρεια.

Ο καταμερισμός των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

α) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 10 μέλη

β) Κεντρική Μακεδονία: 34 μέλη

γ) Δυτική Μακεδονία: 10 μέλη

δ) Ήπειρος: 10 μέλη

ε) Θεσσαλία: 12 μέλη

στ) Ιόνια νησιά: 6 μέλη

ζ) Δυτική Ελλάδα: 20 μέλη

η) Στερεά Ελλάδα: 8 μέλη

θ) Ατική: 150 μέλη

ι) Πελοπόννησος: 14 μέλη

ια) Βόρειο Αιγαίο: 4 μέλη

ιβ) Νότιο Αιγαίο:4 μέλη

ιγ) Κρήτη: 16 μέλη

ιδ) Εξωτερικό: 2 μέλη

Υποψηφιότητες και προτάσεις υποψηφιοτήτων κατατίθενται στο Προεδρείο του Συνεδρίου μέχρι την Κυριακή 17 Απριλίου 2022, ώρα 1:00 μμ. Υποψηφιότητα υποβάλλεται για τις θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η Οργάνωση Μελών του/της υποψηφίου/ας. Η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους/τις υποψηφίους/ες μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022. Οι υποψήφιοι/ες αναγράφονται σε ενιαίο κατάλογο ανά Περιφέρεια. Η ποσόστωση φύλου ορίζεται με βάση τη σχετική ρύθμιση του καταστατικού όπως αυτό θα εγκριθεί από το Συνέδριο.

​Η ποσόστωση της διεύρυνσης ορίζεται σε 20% και υπολογίζεται ανά Περιφέρεια, εφαρμόζεται δε μετά την εφαρμογή της ποσόστωσης φύλου της προηγούμενης παραγράφου. Οι υποψήφιοι/ες που εντάσσονται στην ποσόστωση της διεύρυνσης ανακηρύσσονται με ευθύνη της ΚΕΦΕ μέχρι τις 20.04.2022 στην βάση των σχετικών αποφάσεων του Πολιτικού Συμβουλίου.

Το όριο εκπροσώπησης των βουλευτών/τριών στην Κεντρική Επιτροπή ορίζεται για την Περιφέρεια Αττικής στο 15% και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες στο 20% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγει κάθε Περιφέρεια. Αν από τα παραπάνω ποσοστά προκύπτει αριθμός που δεν είναι ακέραιος στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο ανεξάρτητα από το δεκαδικό μέρος.

Τα μέλη του κόμματος ψηφίζουν τους/τις υποψήφιους/ες για την Κεντρική Επιτροπή της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν.

Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης ορίζεται μέχρι το 30% των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής που αναλογούν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Αν ο αριθμός του 30% δεν είναι ακέραιος, στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο ανεξάρτητα από το δεκαδικό μέρος. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών είναι αυτοδικαίως άκυρα.