Υπό τον κίνδυνο να πέσουν θύμα trafficking βρίσκονται πολλά ασυνόδευτα παιδιά που φεύγουν από την Ουκρανία.

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ylva Johansson, δηλώνει ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο «τα ασυνόδευτα παιδιά να γίνουν θύματα εμπορίας ανθρώπων».

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε περισσότερες προτάσεις για να βοηθήσει τους πρόσφυγες που φεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μερικές από αυτές είναι:

▶€500 εκατ. για ανθρωπιστικούς σκοπούς

▶Στήριξη για τη διαχείριση των συνόρων

▶420 εκατ. ευρώ σε κονδύλια για τις εσωτερικές υποθέσεις που παρατάθηκαν (Home Affairs Fund)

▶Ευελιξία στο πλαίσιο των ταμείων συνοχής και React-EU