Επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να διατηρηθούν οι επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα σημερινά επίπεδα προκαλούν οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας που εκδηλώνονται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Την εκτίμηση αυτή κάνουν οικονομικοί αναλυτές λαμβάνοντας υπόψη τους το σενάριο της εδραίωσης της μέσης ετήσιας τιμής της χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από τα 300 ευρώ/MWh έναντι των τωρινών επιπέδων των 220 ευρώ/MWh. Η AXIA με ειδικό report για τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης στο κρατικό προϋπολογισμό υποστηρίζει την πιθανότητα να απαιτηθεί πρόσθετη υποστήριξη: «Ενώ η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων έχει καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την πρόβλεψη της διάρκειας και του αντίκτυπου στις τιμές της ενέργειας, υπολογίζουμε ότι σε ένα σενάριο εκτεταμένων αυξημένων τιμών (ετήσιες μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ/MWh έναντι των 220 ευρώ/MWh) , η τρέχουσα χρηματοδοτική ικανότητα της κυβέρνησης δεν θα μπορούσε να μετριάσει πλήρως την επίδραση με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο».

Ο κρατικός προϋπολογισμός

Όπως εξηγούν οι αναλυτές στην ίδια έκθεση ένα τέτοιο σενάριο «θα απαιτούσε πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», σημειώνει η AXIA, “η πιθανή πρόσθετη στήριξη που απαιτείται για τη διατήρηση των επιδοτήσεων στα σημερινά επίπεδα θα μπορούσε να φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών της ενέργειας στο ΑΕΠ, ο προϋπολογισμός θα δεχόταν ένα χτύπημα 0,5-2,0 δισ. ευρώ (0,3%-1,0% του ΑΕΠ)» υπογραμμίζει η εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Όπως περιγράφεται στο report η χρηματοδότηση των επιδοτήσεων προήλθε από το πλεόνασμα που συσσωρεύτηκε στον λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) λόγω της απόδοσης των κύριων ροών εσόδων του σε περιβάλλον υψηλών τιμών. Σύμφωνα με τους αναλυτές το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ, μετά την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ, δίνει μία χρηματοδοτική δυνατότητα στην κυβέρνηση ύψους 3 με 3,5 δις. ευρώ.

Η AXIA ανάλογα με την πορεία των τιμών ενέργειας υπολογίζει τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ – επικαλούμενη και τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη (για κάθε 10 ευρώ/MWh αύξησης της τιμής του φυσικού αερίο το κόστος στην οικονομία ανέρχεται στα 600 εκ. ευρώ) – περί τα 500 εκ. ευρώ με 1 δις. ευρώ. Σε αυτά αθροίζει και το κόστος των επιδοτήσεων ύψους 3 με 4,5 δις. ευρώ, εξάγοντας το συμπέρασμα πως το τελικό κόστος ανέρχεται στα 3,5 με 5,5 δις. ευρώ. Αυτή η επιβάρυνση μπορεί να καλυφθεί κατά 3 με 3,5 δις. ευρώ από τον ΕΛΑΠΕ και για το υπόλοιπο ποσό θα απαιτηθούν πόροι του προϋπολογισμού 500 εκ. με 2 δις. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ