Σήμερα, Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου πληρώνονται οι αναστολές Ιανουαρίου, καθώς και το επίδομα σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.

Συγκεκριμένα σήμερα πληρώνονται:

Επίδομα 534 € για αναστολές Ιανουαρίου σε 43.949 εργαζόμενους

Επίδομα σε 17.819 επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού με μονομερείς δηλώσεις