Ακούγονται «φωνές» για άνοιγμα των σχολείων είτε με καθυστέρηση είτε με (προσωρινή) τηλεκπαίδευση λόγω της επέλασης της μετάλλαξης «Όμικρον». Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα καθημερινά κρούσματα, ελέω «Όμικρον», κινούνται γύρω στα 180 χιλιάδες, τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά με επαναφορά της μάσκας προστασίας από τον ιό μέσα στην τάξη. Επιπλέον, γνωρίζουμε, από τα υπάρχοντα (Βρετανικά) δεδομένα, ότι τα κρούσματα της «Όμικρον» έχουν 50% με 70% μικρότερη πιθανότητα, σε σχέση με τα κρούσματα της «Δέλτα», εισαγωγής στα νοσοκομεία (https://www.google.co.uk/amp/s/news.sky.com/story/amp/covid-19-omicron-less-likely-to-cause-severe-symptoms-but-effectiveness-of-booster-jabs-waning-for-some-says-ukhsa-12503005). Προσθέτω σε αυτό σειρά νέων ερευνών (https://www.theguardian.com/world/2022/jan/02/new-studies-reinforce-belief-that-omicron-is-less-likely-to-damage-lungs), σύμφωνα με τις οποίες, η «Όμικρον» προκαλεί μικρότερη ζημία στους πνεύμονες από την «Δέλτα».Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, από επιδημιολογική άποψη, δεν φαίνεται ότι συντρέχουν επείγοντες λόγοι για παράταση των σχολικών διακοπών ή άνοιγμα με τηλεκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση, το πιθανό «άνοιγμα» (τρόπος του λέγειν) των σχολείων με τηλεκπαίδευση είναι, κατά την γνώμη μου, προβληματικό.Πράγματι, σε αυτήν την περίπτωση, ενισχύεται η εκπαίδευση…δύο ταχυτήτων. Από έρευνα στην Μεγάλη Βρετανία (https://www.ucl.ac.uk/news/2020/jun/children-doing-25-hours-schoolwork-day-average) μαθαίνουμε ότι, σε καθεστώς «ανοικτών» σχολείων με τηλεκπαίδευση, το 31% των ιδιωτικών σχολείων, σε σχέση με το 6% των δημοσίων σχολείων, διδάσκει ημερησίως τουλάχιστον 4 μαθήματα στους μαθητές του με τον συγκεκριμένο τρόπο. Με άλλα λόγια, σε καθεστώς πανδημίας, η «ψαλίδα» της εκπαίδευσης των μαθητών μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων δυστυχώς διευρύνεται.Για να λειτουργήσει, βέβαια, η τηλεκπαίδευση, απαιτείται ευρεία και ταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ (https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm) μας ενημερώνουν ότι, το 2020, το 80,4% των νοικοκυριών στην Ελλάδα είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι (πολύ) μικρότερο σε σχέση με το 84,5% στην Πορτογαλία, το 91,8% στην Ιρλανδία και το 95,4% στην Ισπανία. Όσον αφορά την ταχύτητα στην σταθερή ευρυζωνική (fixed broadband) πρόσβαση, ο σχετικός παγκόσμιος δείκτης (Speedtest Global Index) κατατάσσει, τον Νοέμβριο του 2021, την Ελλάδα στην απογοητευτική 91η θέση μεταξύ 181 χωρών (https://www.speedtest.net/global-index). Βελτιωνόμαστε σημαντικά, όμως, στην 25η θέση μεταξύ 138 χωρών όσον αφορά την ταχύτητα στην κινητή (mobile) πρόσβαση! Το ερώτημα, όμως, που τίθεται είναι κατά πόσον η τηλεκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσω κινητού τηλεφώνου (όπου τα πάμε ιδιαίτερα καλά). Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς θα συμφωνήσουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα εφικτό…Ιδιαίτερα εάν προσθέσω και την προσωπική μου εμπειρία από την διδασκαλία (σε Πανεπιστημιακό, βέβαια, επίπεδο) μέσω τηλεκπαίδευσης. Πράγματι, μεγάλο ποσοστό των φοιτητών είτε δεν «εμφανίζεται» στο μάθημα, είτε απλώς συνδέεται (για να μην λάβει απουσία) και μετά ασχολείται με κάτι άλλο. Και τούτο επειδή όταν τους απευθύνεις κάποια ερώτηση, «βουβαμάρα» κυριαρχεί στην «άλλη άκρη της γραμμής»…
Ο Κώστας Μήλιας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο University of Liverpool