Με μία ιστορική απόφαση (υπ΄αριθμόν 2571/2021), το Γ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακυρώσεως της ανάκλησης του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είχε καταθέσει ο Γερμανός καθηγητής, Χάινς Ρίχτερ, προσφεύγοντας κατά της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

O καθηγητής Ρίχτερ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας πως:

«1) Αν ο καθηγητής ελληνικού πανεπιστημίου Φ πει κάτι που δεν αρέσει, θα τον απολύσουν.

2) Αν του αφαιρεθεί ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα, θα είναι ο δεύτερος Γερμανός στον οποίο θα συμβεί αυτό – από τον πρώτο αφαίρεσαν τον τίτλο οι ναζί».

Κατόπιν αυτών, η Σύγκλητος του αφαίρεσε τον τίτλο.

Η απόφαση του ΣτΕ

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε κατά πλειοψηφία ότι: α) η απονομή και κατοχή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα ερείδονται στην εκδήλωση αμοιβαίας τιμής μεταξύ του απονέμοντος πανεπιστημίου και του αναγορευομένου.

Συνεπώς, «σοβαροί λόγοι» που δικαιολογούν την αφαίρεση του τίτλου περιλαμβάνουν και πράξεις, όπως είναι η σοβαρή προσβολή του κύρους των ελληνικών ΑΕΙ γενικώς και κατ’ επέκταση των καθηγητών τους, επικουρούμενη και από προσβολή ειδικά του ΑΕΙ που απένειμε τον τίτλο.

«Είναι δε αδιάφορο», επισημαίνει στο σκεπτικό του, «το ότι οι ως άνω λόγοι δεν ανάγονται στο επιστημονικό υπόβαθρο επί του οποίου ερείδεται η ανακήρυξη. Ο αιτών, πρώην καθηγητής γερμανικού πανεπιστημίου και γνώστης επί δεκαετίες της ελληνικής πραγματικότητας και του αυτοδιοίκητου και της ελεύθερης λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστημίων από το 1975, γνώριζε ότι μετά το έτος αυτό δεν έχει απολυθεί κανένας καθηγητής ελληνικού πανεπιστημίου για τις απόψεις του και το έχει παραδεχθεί.

Συνεπώς, ήταν σε θέση να προβλέψει ότι οι ανωτέρω δηλώσεις που αφορούν το κύρος των πανεπιστημίων, συνιστούν σοβαρούς λόγους που μπορεί να δικαιολογήσουν την αφαίρεση του τίτλου.

Περαιτέρω, οι δηλώσεις του αιτούντος δίδουν σαφώς την εντύπωση ότι το πανεπιστήμιο είναι δυνατόν να προβεί στην ανάκληση του τίτλου λόγω των πορισμάτων και απόψεων του ιδίου σε βιβλίο του, εφαρμόζοντας έτσι εθνικοσοσιαλιστικές πρακτικές.

Ενόψει δε της βαρύτητας της σύνδεσης του πανεπιστημίου με τον εθνικοσοσιαλισμό, η σύγκριση με τον οποίο, λόγω της φύσης αυτού, προσδίδει τη μεγαλύτερη δυνατή απαξία στον συγκρινόμενο, η δήλωση αυτή είναι προσβλητική για το πανεπιστήμιο και τους καθηγητές του∙ και τούτο, χωρίς να έχει πραγματική βάση ούτε να αναφέρεται σε υπαρκτό ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος· β) η επέμβαση στα δικαιώματα των άρθρων 14 και 16 Συντ. και 10 ΕΣΔΑ θάλπει τον θεμιτό σκοπό της προστασίας του κύρους των ελληνικών πανεπιστημίων και των καθηγητών τους· γ) δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας», τονίζεται στην απόφαση του Γ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα είχε απονεμηθεί στον Γερμανό καθηγητή, Χάινς Ρίχτερ, από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, το 2014.

Ωστόσο, το 2011, σε βιβλίο του για τη Μάχη της Κρήτης, είχε περιγράψει τους Γερμανούς εισβολείς ως «ιπποτικούς» στρατιώτες και είχε χαρακτηρίσει, μεταξύ άλλων, την επιχείρηση των Ναζί στη μεγαλόνησο ως μία «ιπποτική και δίκαιη μάχη».