Το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών (INARTS) του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας παρουσίασε τον «Ψηφιακό Οδηγό Περιήγησης με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων», ένα καινοτόμο έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Η πρωτοποριακή εφαρμογή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από χρήστες του Μνημείου της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας και θα παρέχει χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, συνοδευόμενες από οπτικοακουστικό υλικό υψηλής ποιότητας, αποκαλύπτοντας περισσότερα από 80 σημεία ενδιαφέροντος.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, αναπληρωτής καθηγητής Δρ. Ιωάννης Δεληγιάννης «η διαμεσική αφήγηση σε συνδυασμό με την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως η μοντελοποίηση και προβολή του περιεχομένου με ολογραμματικές πυραμίδες συμβάλλουν σημαντικά στη γνωριμία του επισκέπτη με το περιεχόμενο των μνημείων. Η αξιοποίηση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών με την επισκόπηση του μνημείου μέσω βίντεο 360 ο ενισχύει την χωρική κατανόηση της θέσης του χρήστη, ενώ η σύνδεση σημείων μέσω θεματικών διαδρομών και οι εκτεταμένες δυνατότητες προσβασιμότητας που παρέχονται, επιτρέπουν στο χρήστη να μπορέσει να εξερευνήσει κρυφές πτυχές και να εντοπίσει τα στοιχεία που συνθέτουν το μνημείο της UNESCO στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, τα οποία πολλές φορές δεν είναι ορατά ακόμη και όταν ο επισκέπτης βρίσκεται δίπλα στο σημείο ενδιαφέροντος».

Σημαντικές ομάδες χρηστών

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής έχει υλοποιηθεί με γνώμονα τις ανάγκες σημαντικών ομάδων χρηστών όπως:

Ξεναγοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο μνημείο καθώς αποτελούν βασική ομάδα χρηστών του συστήματος του οποίου ρόλος είναι να συμπληρώνει την εμπειρία της ξενάγησης, να «τηλεμεταφέρει» τους επισκέπτες σε μη προσβάσιμα σημεία προσφέροντας τους λεπτομέρειες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και κατά τη φυσική επίσκεψη. Σε δήλωσή του ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, κ Αθανάσιος Ευσταθίου, αναφέρθηκε στη σημασία της ξενάγησης σε σχέση με την ανάδειξη της ιστορικής έρευνας και πώς τα νέα εργαλεία ενισχύουν την πρόσβαση στην ιστορική πληροφορία.

Ξενοδόχοι και τουριστικές επιχειρήσεις στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν ως ένα σύγχρονο εργαλείο προβολής σε επίπεδο ανάδειξης και προώθησης του πολιτιστικού προϊόντος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας και μέλος του ΔΣ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Μπάμπης Βούλγαρης επέστησε την προσοχή για την ανάγκη γενίκευσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας και την εφαρμογή της για την αποτελεσματικότερη προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου.

Φορείς μελέτης, συντήρησης και ανάδειξης (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κλπ) οι οποίοι διαθέτουν ένα νέο εργαλείο αποτύπωσης. Στη συνάντηση με το ΤΤΕ Κέρκυρας, επισημάνθηκαν οι διαφορετικές παράμετροι χρήσης της εφαρμογής από τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες και ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνικές φωτογραμμετρίας και βιντεογραμμετρίας που εξελίχθηκαν πέραν από τη φωτορεαλιστική απεικόνιση, αποτυπώνουν στοιχεία σημαντικά για τη μελέτη και την αποκατάσταση του μνημείου.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κέρκυρας κ Ιωάννης Μεταλληνός, επιβεβαίωσε «…τις νέες δυνατότητες που παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα και την ιδιαίτερη σημασία των ανοικτών δεδομένων σε επίπεδο διαχείρισης, καθώς παρέχουν πληροφορία η οποία στο παρελθόν ήταν δύσκολο να συλλεχθεί» δηλώνοντας το γενικότερο ενδιαφέρον του φορέα που εκπροσωπεί για την εφαρμογή. Ο δε εκπρόσωπος του συλλόγου αρχιτεκτόνων Κέρκυρας κ Προκόπης Νικητόπουλος, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του «για τις νέες μεθόδους απεικόνισης και προβολής και την ευκολία της διαδικασίας μοντελοποίησης καθώς και την ανάγκη για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του μνημείου».

Αρχές Διαχείρισης όπου μέσω της αξιοποίησης των μεταδεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα παρέχονται πολύτιμες πληροφορίες σε όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικές με τις ανάγκες μελέτης και αποκατάστασης του μνημείου. Επιπρόσθετα δίνονται πληροφορίες για το επίπεδο προσβασιμότητας του επισκέπτη στο εκάστοτε μνημείο ενδιαφέροντος οι οποίες αφενός εντοπίζουν την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών πρόσβασης και αφετέρου προσφέρει ενημερωτική υποστήριξη σε άτομα με περιορισμένες δυνατότητες προσβασιμότητας στο περιεχόμενο.

Η καινοτόμος εφαρμογή η οποία υποστηρίζεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θα διατίθεται δωρεάν για τα επόμενα 10 χρόνια σε όλες τις ομάδες χρηστών (επισκέπτες, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επαγγελματίες τουρισμού, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ) συμβάλλοντας στη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου μας.