Εκτενείς εργασίες υπογειοποίησης των καλωδίων και των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα ξεκινήσουν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 2022.

Οι εργασίες είναι χωρισμένες σε δύο φάσεις και αφορούν τη δασοσκεπή περιοχή του Καβουρίου και στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Βάρης από τον υποσταθμό του Χερώματος. Η υπογειοποίηση εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΔΕΔΔΗΕ για αντίστοιχες εργασίες σε όλες τις δασικές και δασοσκεπείς εκτάσεις της χώρας με στόχο την πρόληψη και αποφυγή πυρκαγιών ενώ οι ταυτόχρονα επιτρέπουν τη βελτίωση του οδοφωτισμού και συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αιτήθηκε να συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και είναι από τους πρώτους δήμους της χώρας που έχουν ενταχθεί.

Οι εργασίες της πρώτης φάσης που αφορά την περιοχή του Καβουρίου, χωρίζονται σε τρία μέρη και περιλαμβάνουν αναλυτικά τις ακόλουθες εργασίες:

Μέρος Α: Διαδρομή 1.070μ επί της Λ. Καβουρίου (500μ) και επί της Οδού Δημ. Λαμπράκη (570μ). Συνολικά στη διαδρομή του Α μέρους θα αποξηλωθούν 13 φωτιστικά σώματα και ιστοί και θα τοποθετηθούν 44 νέα ισχύος 60W σε ιστούς 6 μέτρων και σε απόσταση 25 μέτρα μεταξύ τους, αποκαθιστώντας μεταξύ άλλων την έλλειψη φωτισμού που υπάρχει σήμερα σε 350 μέτρα της διαδρομής.

Μέρος Β: Διαδρομή 815μ επί των Οδών Λητούς (225μ), Ζεφύρου (170μ), Αρεθούσας (75μ), Νηλέως (75μ) και Βάκχου (270μ). Θα αντικατασταθούν συνολικά 33 ιστοί οδοφωτισμού με καινούργιους.

Μέρος Γ: Διαδρομή 2.000μ επί των Οδών Ακτής (900μ), Λ. Καβουρίου (90μ), Θέσπιδος (350μ), Αρχιμήδους (420μ), Αριστοτέλους (120μ) και Ανέμων (120μ). Στη διαδρομή του μέρους Γ συνολικά αποξηλώνονται 85 φωτιστικά σώματα και ιστοί και τοποθετούνται 153 καινούργιοι.

Απομάκρυνση πυλώνων στην Πεντέλη

Η Β φάση του έργου αφορά την υπογειοποίηση των καλωδίων μέσης τάσης από τον υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ στο Χέρωμα Βάρης σε εύρος 13 χιλιομέτρων επί της Λεωφόρου Ευελπίδων και εντός του οικιστικού ιστού της Δ.Ε. Βάρης.

Όλες οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί με μέριμνα προκειμένου να μην υπάρξει καμία διακοπή της ηλεκτροδότησης της περιοχής όσο είναι σε εξέλιξη.

Το συνολικό κόστος των έργων της Α φάσης ανέρχεται σε περίπου 900.000 € τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά  700.000 € από τη ΔΕΔΔΗΕ και κατά 200.000 € από δημοτικούς πόρους ενώ το κόστος των εργασιών της Β φάσης ανέρχεται στα 1,4 εκ ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Οι εργασίες υπογειοποίησης ιστών και καλωδίων μεταφοράς ρεύματος που ξεκινούν τις επόμενες μέρες αποτελούν συνέχεια αντίστοιχων εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και συμπεριλαμβάνουν υπογειοποιήσεις:

  • Στην Πλατεία Ιμίων της Δ.Ε. Βούλας
  • Στην παραλία της Βάρκιζας
  • Στην Πλατεία 25 Μαρτίου της Δ.Ε. Βάρης
  • Στην Πλατεία Νυμφών της Δ.Ε. Βουλιαγμένης
  • Τις υπογειοποιήσεις υποσταθμών στις Δ.Ε. Βούλας και Βουλιαγμένης
  • Την υπογειοποίηση καλωδιών και ιστών μέσης και χαμηλής τάσης από τη Βάρκιζα έως την Πλατεία Δήμα της Δ.Ε. Βάρης που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και θα υλοποιηθεί του πρώτους μήνες του 2022.

Οι υπογειοποιήσεις στο καλωδίων ιστών μέσης και χαμηλής τάσης στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχιστούν άμεσα μέσω νέου προγράμματος της ΔΕΔΔΕΗ που προβλέπει τη συγχρηματοδότηση των έργων κατά 50% από το Δήμο και κατά 50% από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Την ίδια στιγμή σε Δήμους όπως της Παλλήνης και παρά τις επανειλλημένες εκκλήσεις συλλόγων και κατοίκων για ενέργειες υπογειοποίησης των καλωδίων μεταφοράς ρεύματος και με τους πυλώνες εντός κατοικιών στον Γέρακα, η δημοτική Αρχή που παραμένει η ίδια εδώ και χρόνια δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση εξ όσων γνωρίζουμε. Όπως και σε περιοχές του Δήμου Διονύσου, της Πεντέλης και αλλού, όπου η υπογειοποίηση θα έπρεπε να είναι πρώτης προτεραιότητας μέριμνα για θέματα ασφάλειας πάνω από όλα.

Στον Δήμο Πεντέλης μάλιστα πρόσφατα απομάκρυναν πυλώνες υψηλής τάσης. Όμως, στο Δήμο Παλλήνης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γέρακα, ο Δήμαρχος Θανάσης Ζούτσος παραμένει αμετακίνητος στην άποψη πως δεν χρειάζεται να απομακρυνθούν οι πυλώνες υψηλής τάσης που περνάνε μέσα από κατοικίες. Γιατί; Ας εξηγήσει ο ίδιος στους χιλιάδες κατοίκους που επηρεάζονται από το γεγονός αυτό.