Τα πάνω κάτω στις συναλλαγές ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το τεκμήριο του Δημοσίου (Ιόνια Νησιά, Κρήτη, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κύθηρα και Αντικύθηρα, Μάνη και Δωδεκάνησα – πλην Ρόδου, Κω και σε τμήμα της Λέρου) φέρνει εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος. Γιατί; Επειδή, όπως υποστηρίζει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Ενωσης Συμβολαιογράφων Γιώργος Ρούσκας, εισάγει ρυθμίσεις που δεν προβλέπει ο νόμος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, «ενώ στον νόμο προβλέπεται πως το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί των δασικών εκτάσεων που έχουν καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραφείων, εντούτοις με την προαναφερόμενη εγκύκλιό του το υπουργείο Περιβάλλοντος απαιτεί τη χορήγηση από τη Δασική Υπηρεσία σχετικής βεβαίωσης περί της μη ύπαρξης τίτλων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων επαρκών στοιχείων απόδειξης της κυριότητάς του».

Στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται, «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν, με τη βοήθεια του πρόεδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών Μιχάλη Καλογιαννάκη, όλες τις πληροφορίες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες που έχουν προγραμματίσει να προβούν σε κάποια συναλλαγή στις προαναφερόμενες περιοχές να κινηθούν με ασφάλεια και να μην κινδυνεύσει η περιουσία τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

▪ Το βάρος απόδειξης ιδιοκτησίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιώτη σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις πέφτει στον ιδιώτη, εκτός από τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Κύθηρα και Αντικύθηρα, τη Μάνη και τα Δωδεκάνησα (εκτός Ρόδου, Κω και σε τμήμα της Λέρου).

▪ Οι ιδιοκτήτες στις προαναφερόμενες περιοχές, προκειμένου να κατοχυρώσουν μια έκταση δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα και να μην τη διεκδικήσει το Δημόσιο, θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας πριν από την 1η Ιουλίου 2001 (έστω κι αν η έκταση έχει μεταγραφεί μεταγενέστερα).

▪ Οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα, στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση – με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στη Δασική Υπηρεσία.

▪ Εκτάσεις που βρίσκονται στις προαναφερόμενες περιοχές και αποδίδονται στον δασικό χάρτη ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις θα εξαιρούνται από τον δασικό χάρτη με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος.

Τι ισχύει αναλυτικά

▪ Για τα Επτάνησα: Ο ιδιώτης προκρίνεται, εφόσον το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας, είτε με τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001, είτε έχει αποδεδειγμένα συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο χρησικτησίας στις 22 Φεβρουαρίου 1946.

▪ Για Κύθηρα – Αντικύθηρα: Το Δημόσιο προκρίνεται μόνο με τίτλους κτήσης, αλλιώς ισχύει ό,τι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.

▪ Για Κρήτη και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου: Ο ιδιώτης προκρίνεται εφόσον το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας, είτε με τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001, είτε έχει αποδεδειγμένα συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο χρησικτησίας έως το 1915.

▪ Για τις Κυκλάδες: Ο ιδιώτης δεν μπορεί να επικαλεστεί χρησικτησία, επομένως για να προκριθεί πρέπει να έχει τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001.

▪ Για τα Δωδεκάνησα (πλην Ρόδου, Κω και μέρους της Λέρου):

1ον) Για έκταση που έχει χαρακτηριστεί δασική για την οποία το Δημόσιο διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας αλλά και ο ιδιώτης επικαλείται μετεγγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας που έχει συνταθεί έως την 1η Ιουλίου 2001, προκρίνεται ο ιδιώτης εφόσον αποδείξει α) 10ετή νομή και κατοχή έως τις 10 Ιανουαρίου 1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή και κατοχή με διάνοια κυρίου έκτοτε, άλλως αποδίδεται στο Δημόσιο.

2ον) Για έκταση που έχει χαρακτηριστεί δασική για την οποία το Δημόσιο διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ο ιδιώτης επικαλείται χρησικτησία προκρίνεται ο ιδιώτης μόνο εφόσον αποδείξει α) δεκαετή νομή έως την 1η Ιανουαρίου 1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή και κατοχή με διάνοια κυρίου, αλλιώς αποδίδεται στο Δημόσιο.

3ον) Για έκταση που έχει χαρακτηριστεί δασική για την οποία το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας ενώ ο ιδιώτης επικαλείται μετεγγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας που έχει συνταθεί έως την 1η Ιουλίου 2001, προκρίνεται ο ιδιώτης.

4ον) Για έκταση που έχει χαρακτηριστεί  δασική για την οποία το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ο ιδιώτης επικαλείται χρησικτησία, προκρίνεται ο ιδιώτης μόνο εφόσον αποδείξει α) 10ετή νομή και κατοχή έως τις 10 Ιανουαρίου 1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή με διάνοια κυρίου έκτοτε, αλλιώς αποδίδεται στο Δημόσιο.

▪ Για τη Μάνη: Εάν το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης, τότε ισχύει ό,τι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.