Ως «ένα πολιτικό άνδρα που σφράγισε διά της παρουσίας του τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας» χαρακτήρισε τον εκλιπόντα π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος.

Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος τόνισε επίσης σε συλλυπητήρια επιστολή «την εν γένει προσφορά του προς το Παλαίφατο, Αποστολικό και Πρεσβυγενές Πατριαρχείο Αλεξανδρείας».

«Μετά συγκινήσεως ἐνθυμούμεθα ὅτε τὸ 2006 κατὰ τὰ ἐπίσημα ἐγκαίνια τοῦ Πατριαρχικοῦ ἡμῶν Οἴκου, παρέστη ὡς Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁποίαν ἰδιαιτέραν τιμὴν καὶ λαμπρότητα προσέδωκε ἡ παρουσία τοῦ ἀειμνήστου Καρόλου Παπούλια!

Διαβάστε επίσης: Κάρολος Παπούλιας – Με τιμές αρχηγού κράτους η κηδεία του

Προσευχόμεθα ἐκτενῶς ὅπως ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου κατατάξη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων, ὑμῖν δὲ καὶ τοῖς φιλτάτοις ὑμῶν τέκνοις, ἀποστείλῃ πλουσίαν τὴν παρηγορίαν του.

Εἵη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!», κατέληξε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας.