Στα τελικά της στάδια βρίσκεται η διαδικασία που θα εισαγάγει το «πολλαπλό βιβλίο» στην καθημερινότητα των σχολείων, τα οποία στο μέλλον θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων μεταξύ τουλάχιστον τριών διαφορετικών προτάσεων, αλλά και πρόσβαση σε μια πλούσια ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Οι συγγραφικές ομάδες προετοιμάζονται, το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων στήνονται, ενώ όταν οι διαδικασίες αυτές ολοκληρωθούν θα αναμένονται οι αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας με τις οποίες θα καθορίζεται η τεχνική διαδικασία επιλογής διδακτικού βιβλίου από τα σχολεία.

Επιλογή από τους εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με τον νέο θεσμό, το ποια βιβλία από αυτά θα χρησιμοποιήσει το κάθε σχολείο θα το επιλέγουν οι εκπρόσωποί του, ενώ διαφορετικά εγχειρίδια για το κάθε μάθημα θα μπορούν να τοποθετούνται στις σχολικές βιβλιοθήκες, ώστε να ενθαρρύνονται δάσκαλοι και μαθητές να ανατρέχουν και σε αυτά.

Οπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις μάλιστα, η επιλογή των διδακτικών βιβλίων θα γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα, ενώ σε περίπτωση πουπροκύπτει αδυναμία επιλογής, αυτή θα γίνεται από τον σύλλογο διδασκόντων ή τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Για τα παραπάνω – με νομοθετικές διατάξεις του υπουργείου Παιδείας – καθορίστηκε αναλυτικά ο ρόλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη σύσταση, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων, καθώς και ο ρόλος του Ινστιτούτου Διόφαντος (που τυπώνει τα σχολικά βιβλία) στη σύσταση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική ανάπτυξη και διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων.

Με τις ίδιες διατάξεις ρυθμίζονται γενικότερα θέματα επιστημονικών επιτροπών και κριτηρίων αξιολόγησης των βιβλίων, ο τρόπος καθορισμού ζητημάτων σχετικά με τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά δικαιώματα και το ύψος της εύλογης αποζημίωσής τους.

Επόμενα βήματα

Ετσι, τα επόμενα στάδια για την εφαρμογή του νέου θεσμού είναι τα παρακάτω:

– Το επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί η πρόσκληση που θα καλεί συγγραφείς να υποβάλουν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής βιβλία προς έγκριση. Στο στάδιο αυτό, βέβαια, θα αξιολογηθεί και η δυνατότητα της διοίκησης του ίδιου του Ινστιτούτου να εγκαθιδρύσει μια διαδικασία που θα καταλήξει στην επιλογή των καλύτερων δυνατών διδακτικών συγγραμμάτων, απαντώντας σε τυχόν αμφιβολίες ως προς την επιλογή τους.

– Ετσι, τα βιβλία που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιστημονικές επιτροπές και εμπειρογνώμονες στη βάση παιδαγωγικών, επιστημονικών, αλλά και τεχνικών κριτηρίων που θα έχουν θέσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ο Διόφαντος. Κατ’ επέκταση, λένε πηγές από το υπουργείο Παιδείας, «δεν υπάρχει χώρος για ιδεοληψίες και υποκειμενικότητες στο «πολλαπλό βιβλίο»».

– Οταν ένα υποβληθέν βιβλίο πληροί τα κριτήρια, τότε θα εντάσσεται στο σχετικό Μητρώο και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, από το οποίο οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν το έντυπο για την τάξη τους, ενώ θα αντλούν υλικό από τα υπόλοιπα βιβλία που θα είναι διαθέσιμα. Με αυτή τη μέθοδο, μεταξύ των επιλεγμένων συγγραμμάτων, δεν θα υπάρχουν «καλύτερα» και «χειρότερα» βιβλία καθώς εάν ένα βιβλίο κριθεί ότι πληροί τις προδιαγραφές, θα θεωρείται αξιοποιήσιμο και στην τάξη.

Τέλος, τα νέα βιβλία θα παραπέμπουν σε ειδικά εκπαιδευτικά βίντεο και θα διαθέτουν QR code που θα οδηγεί τον μαθητή στο να δει το αντίστοιχο βίντεο, με στόχο να διαμορφωθεί τελικά ένας «ψηφιακός ωκεανός» εκπαιδευτικού υλικού.