Στο πρώτο δίμηνο του 2022 αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για τον νέο, πιο ευνοϊκό, Αναπτυξιακό Νόμο που θα δίνει τη δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα όλων των μορφών και ανεξαρτήτως μεγέθους να προχωρήσουν σε επενδύσεις με τη στήριξη του Δημοσίου, υπό τη μορφή επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών. Το νέο πλαίσιο παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης σε συζήτηση που διοργάνωσε η Eurobank πριν λίγες ημέρες. Ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας και ο αναπληρωτής CEO Ανδρέας Αθανασόπουλος του υπέβαλαν τα σημαντικότερα από τα ερωτήματα 2.000 πελατών της.

Η πιο σημαντική ενδεχομένως καινοτομία που εφαρμόζεται στο νέο πλαίσιο αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων. Ο κ. Παπαθανάσης δεσμεύτηκε ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών, ώστε να ξέρει ο επενδυτής αν μπορεί ή όχι να λάβει την ενίσχυση και να κάνει τον προγραμματισμό του. Μάλιστα, σε περίπτωση που ο αρμόδιος για τον έλεγχο δημόσιος φορέας δεν δώσει απάντηση σε 45 ημέρες, ο φάκελος θα δίδεται άμεσα σε ελεγκτική εταιρεία, η οποία θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση εντός 15 ημερών. Με τον τρόπο αυτόν θα τηρηθεί ο όρος των 60 ημερών.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και τον τζίρο τους, με εξαίρεση τις ατομικές που αποκλείονται. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, ακόμη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να διεκδικήσουν τη δημόσια ενίσχυση, ιδρύοντας μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ, κάτι που όπως είπε είναι πλέον εξαιρετικά απλό. Κατά τα άλλα, βασική προϋπόθεση αποτελεί η διαμόρφωση του προϋπολογισμού των υπό ένταξη επενδύσεων πάνω από τα ακόλουθα ελάχιστα όρια:

  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ): 150.000 ευρώ
  • Μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενοι με τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ): 250.000 ευρώ
  • Μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενοι με τζίρο έως 50 έως εκατ. ευρώ): 500.000 ευρώ
  • Μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 250 εργαζόμενοι με τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ): 1.000.000 ευρώ

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, το ύψος των ενισχύσεων θα είναι κατά μέσο όρο αυξημένο 20% σε σχέση με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό. Ειδικά για τις περιοχές που πρέπει να αλλάξουν το οικονομικό τους μοντέλο με κρατική εντολή, π.χ. για την απολιγνιτοποίηση της χώρας, η επιδότηση φτάνει στο 100%.

Είδος επένδυσης

Η επένδυση μπορεί να ξεκινήσει από τη στιγμή της υποβολής αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καλύπτονται τιμολόγια δαπανών που εκδόθηκαν νωρίτερα. Από εκεί και πέρα το έργο θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους του προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1.Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3.Νέο Επιχειρείν – Ενίσχυση νέων επιχειρηματιών σε συγκεκριμένους κλάδους με κάλυψη δαπανών σύστασης, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων

4.Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – περιοχές απολιγνιτοποίησης (π.χ. Κοζάνη, Φλώρινα, Μεγαλόπολη κ.ά.)

5.Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6.Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

7.Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

8.Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9.Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

10.Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11.Μεγάλες επενδύσεις

12.Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13.Επιχειρηματικότητα 360ο

Είδη ενισχύσεων

Οποια επιχείρηση ενταχθεί σε ένα από τα παραπάνω καθεστώτα, εξασφαλίζει τις ακόλουθες μορφές ενίσχυσης:

α. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται στους εταίρους.

β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων leasing για την απόκτηση καινούργιου εξοπλισμού, για έως και 7 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

δ. Επιδότηση του κόστους της νέας απασχόλησης. Κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Συνδυασμός με το Ταμείο Ανάκαμψης

Μία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης παράλληλα με την ένταξή της στον Αναπτυξιακό Νόμο για το ίδιο έργο, ξεκαθάρισε μιλώντας στην εκδήλωση της Eurobank ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνονται οι δικαιούχοι στην υλοποίηση της επένδυσης, καθώς πέραν της επιδότησης εξασφαλίζουν και χαμηλότοκη χρηματοδότηση. Σημειώνεται πάντως ότι στην προκειμένη περίπτωση το όφελος που έχει ο δικαιούχος από το μειωμένο επιτόκιο βάσει του οποίου αποπληρώνει το δάνειο από το ΤΑ, αφαιρείται από τη φοροαπαλλαγή που κερδίζει μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.