Στις εργασίες της 98ης Συνόδου πρυτάνεων ΑΕΙ συμμετείχαν σήμερα η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός, Άγγελος Συρίγος.

Στη διάρκεια της ομιλίας της, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στις παθογένειες που προέκυψαν στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας έως τον Ιούλιο του 2019 και στην ανάγκη αναδιάρθρωσής του, ώστε οι Σχολές και τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να διαμορφώνονται με τρόπο που να αντιστοιχεί στη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ειδικότερα, σημείωσε τρεις κεντρικές παραμέτρους που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη:

  1. Η εμπεριστατωμένη προσέγγιση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΙΑΑΕ), λαμβάνοντας  υπόψιν και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
  2. Το τοπίο που διαμορφώθηκε από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
  3. Οι προτάσεις των ίδιων των ΑΕΙ για τη φυσιογνωμία που επιδιώκει να διαμορφώσει το κάθε Ίδρυμα στο μέλλον.

Για όλα αυτά, ανέφερε η κυρία Κεραμέως, θα αποσταλεί επιστολή προς τα Ιδρύματα που θα θέτει κατευθυντήριους άξονες και θα τα καλεί να υποβάλουν τιςπροτάσεις τους.

Παράλληλα, ανέπτυξε το θέμα του προσωπικού των ΑΕΙ, τονίζοντας ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια οι προσλήψεις είναι περισσότερες από τις αποχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η κατανομή 400 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ επιτυγχάνει ισορροπία στη στήριξη των Ιδρυμάτων, τόσο ως προς τις αφυπηρετήσεις (65%), όσο και ως προς την ενσωμάτωση αντικειμενικών κριτηρίων στην εν λόγω κατανομή, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΘΑΑΕ. Από το 2019 και μετά, το ισοζύγιο των θέσεων είναι θετικό κατά 132 θέσεις συνολικά. Αυτή τη στιγμή, η αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις είναι 1,1.

Ως προς τα ζητήματα χρηματοδότησης των ΑΕΙ, ανέφερε ότι:

  1. Ως προς την εφαρμογή από το επόμενο οικονομικό έτος (2022) της κατανομής της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, η ΕΘΑΑΕ έχει εισηγηθεί κριτήρια διαφανή και αξιοκρατικά, ενώ η σχετική διαβούλευση με τα Ιδρύματα διήρκησε ένα χρόνο. Πρόκειται για μία ιστορική τομή, καθώς από την αυθαίρετη κρίση του εκάστοτε υπουργού που ίσχυε προ του 2019, πλέον η χρηματοδότηση που δίνεται στα ΑΕΙ τελεί συναρτήσει αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ. αριθμός φοιτητών, αριθμός τμημάτων, γεωγραφική διασπορά του Ιδρύματος) και ποιοτικών κριτηρίων (κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΘΑΑΕ).
  2. Δόθηκε έκτακτη χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τα άλλα μισά για την περαιτέρω υποστήριξη των Ιδρυμάτων στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το ν. 4777/2021, ως προς την κάλυψη δαπανών ασφάλειας και προστασίας και ειδικότερα για την εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, εκπόνησης σχεδίων ασφαλείας κ.λπ.
  3. Για τα έργα ανάπτυξης των ΑΕΙ:
  • Προχωρά η ωρίμανση και επιχειρησιακή προετοιμασία έργων ύψους 600 εκατ. ευρώ, εγκεκριμένων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Μέσω ΕΣΠΑ και με πολύ μεγάλη προσπάθεια των τελευταίων δυόμιση ετών:

1. Χρηματοδοτήθηκαν 21 νέες δράσεις με δικαιούχους τα ΑΕΙ συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 137 εκατ. ευρώ και επεκτάθηκαν 5 υφιστάμενες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 115 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, σύνολο πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Ιούνιο 2019 έως σήμερα συνολικού προϋπολογισμού 252 εκατ. ευρώ.

2. Αυξήθηκαν ιδιαίτερα οι εντάξεις έργων κατά 76,31 ποσοστιαίες μονάδες (από 68,55% στο 144,86%).

3. Τριπλασιάστηκε το ποσοστό απορροφητικότητας (από 20,31% στο 66,43%).

Τέλος, τόνισε ότι το στοίχημα της διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ αποτελεί μια πολύπλευρη προσπάθεια, η οποία αποδίδει καρπούς, ώστε τα Ιδρύματά μας να αποκτήσουν τη θέση που δικαιωματικά τους ανήκει στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και η Ελλάδα να καταστεί διεθνές κέντρο εκπαίδευσης.

Ειδική μνεία έγινε στα απτά αποτελέσματα από τις συνεργασίες με ευρωπαϊκά, αμερικανικά, βρετανικά, κινεζικά πανεπιστήμια, στην ανάδειξη των πρώτων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων, στη συμμετοχή στο πρόγραμμα European Universities Initiative και στη στήριξη με πόρους 60 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για την προσέλκυση ακαδημαϊκών από πανεπιστήμια της αλλοδαπής στην Ελλάδα.