Το «Ήλιος και Θάλασσα» – βασικό προϊόν της Ελλάδας – είναι με διαφορά το δημοφιλέστερο προϊόν παγκοσμίως.

Το 2019, το 22% των ταξιδιών με διανυκτέρευση διεθνώς ήταν για «Ήλιο και Θάλασσα», με τις κατηγορίες City Break και Πολιτιστικός τουρισμός να ακολουθούν με ποσοστά 16% και 10% αντίστοιχα.

Η Ελλάδα, στη μεγαλύτερη αυτή αγορά για τουριστικά προϊόντα, έχει μερίδιο 7,4% και είναι ο 3ος δημοφιλέστερος προορισμός παγκοσμίως.

Η καταγραφή των διεθνών τάσεων των κύριων και συμπληρωματικών προϊόντων του ελληνικού τουρισμού, καθώς και η ανάλυση των πιο σημαντικών αγορών διεθνώς, αποτελούν προϋπόθεση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και τη διείσδυσή του στις διεθνείς αγορές.

Αυτό ακριβώς αποτελεί το αντικείμενο του 2ου μέρους της μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης», με τίτλο «Προϊόντα και Αγορές», που εκπονήθηκε από την κοινοπραξία εταιρειών Deloitte – Remaco για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ.

Σημειώνεται, πάντως, ότι τα μερίδια αγοράς στα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα είναι σημαντικά μικρότερα και η θέση της χώρας μας στην παγκόσμια κατάταξη σημαντικά χαμηλότερη.

Δεδομένου των χαρακτηριστικών της αγοράς κάθε προϊόντος και του πολιτιστικού αποθέματος και της ιστορίας της χώρας, όπως τονίζεται στη μελέτη, η ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να συμβάλλει και σε μεγάλο βαθμό στην ένταξη των σπουδαίων μνημείων στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ζωή.

Σε ό,τι αφορά τα πέντε κύρια προϊόντα του ελληνικού τουρισμού (Ήλιος και Θάλασσα, Ναυτικός τουρισμός, Πολιτιστικός τουρισμός, City Break και MICE), τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι ορισμένες από τις χώρες που είναι στο top-10 των αγορών διεθνώς, είναι αγορές στις οποίες ο ελληνικός τουρισμός διαθέτει μεγάλη διείσδυση (Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Ρωσία).

Από την άλλη πλευρά, διαφαίνεται σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης – στη μετά COVID εποχή – στις αγορές της Κίνας, του Καναδά και της Νότιας Κορέας, που επίσης είναι στο top 10 των αγορών διεθνώς για τα πέντε κύρια προϊόντα του ελληνικού τουρισμού.

Σημαντικότερες αγορές για την Ελλάδα

Με βάση τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ των σημαντικότερων αγορών σε διεθνές επίπεδο με τις κορυφαίες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, εκτιμάται ότι οι δυνητικά σημαντικότερες αναδυόμενες αγορές για την Ελλάδα είναι η Κίνα, ο Καναδάς και η Νότια Κορέα.

Διείσδυση της Ελλάδας

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι υφίστανται σημαντικά περιθώρια για βελτίωση του μεριδίου αγοράς της Ελλάδας στα κύρια τουριστικά προϊόντα, τόσο συνολικά, όσο και σε επιμέρους αγορές εισερχόμενου τουρισμού.

Προφίλ ταξιδιωτών και βασικά χαρακτηριστικά ταξιδιών

Με βάση την συγκριτική ανάλυση, εκτιμάται ότι ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα παρουσιάζει τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με την παγκόσμια αγορά των κύριων τουριστικών προϊόντων: μικρότερο ποσοστό ταξιδιωτών 15−24 ετών (29,6% έναντι 36,3%) και ανωτέρου επιπέδου εκπαίδευσης (62,2% έναντι 70,0%), καθώς και μεγαλύτερη χρήση ταξιδιωτικών πρακτορείων για την πραγματοποίηση κρατήσεων (37,7% έναντι 30,3%).