Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ανακοίνωσε ότι εκπόνησε ένα Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ), σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων.

Η πρωτοβουλία ελήφθη στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης καταστάσεων ραδιολογικής και πυρηνικής έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις προβλέψεις των νέων κανονισμών ακτινοπροστασίας.

Με το σχέδιο αντιμετώπισης σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων που μπορεί να πλήξει την ελληνική επικράτεια, επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό), με στόχο την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών του συμβάντος, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών.

Η ΕΕΑΕ έθεσε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του ΕΣΑΡΠΕΑ και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας γραπτώς τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης και μετά την αξιολόγηση των σχολίων, η ΕΕΑΕ θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση του ΕΣΑΡΠΕΑ.