Μείωση των φοιτητών και φοιτητριών που πήραν πτυχίο την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/20, αλλά αντίθετα αύξησή τους την ίδια χρονιά κατά ένα 1,5% σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας, περιλαμβάνουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, που είναι και τα τελευταία σε επίπεδο συνολικών «αριθμών» στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

Πάντως η χρονιά αυτή υπήρξε καθοριστική, καθώς ήταν η χρονιά στη διάρκεια της οποίας «εξαφανίστηκαν» τα ΤΕΙ από τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και ενσωματώθηκαν στα πανεπιστήμια.

Παράλληλα παρότι αυξήθηκαν οι νέοι και οι νέες που ξεκίνησαν διδακτορικές σπουδές, εκείνοι που τις ολοκλήρωσαν μέσα στο έτος μειώθηκαν πολύ (-10%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019/2020, τα δεδομένα που χαρακτήριζαν την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, ήταν τα παρακάτω:

-Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 σε σχέση με το 2018/2019, παρουσίασε αύξηση κατά 1,5% στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  (από 678.926 σε 689.231)

-Το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 παρουσίασε μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το 2018/2019, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

-Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 σε σχέση με το 2018/2019, παρουσίασε μείωση κατά 2,3%.

-Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του πανεπιστημιακού τομέα παρουσίασαν μείωση κατά 0,5% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 σε σχέση με το 2018/2019.

-Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 σε σχέση με το 2018/2019 μειώθηκαν κατά 0,2%

-Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 σε σχέση με το 2018/2019 παρουσίασαν αύξηση κατά 1,6%

-Οι διδακτορικοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 σε σχέση με το 2018/2019 παρουσίασαν μείωση κατά 10,0%