Αλλάζει όλη η ιεραρχία του χώρου της εκπαίδευσης, ενώ το 2022 ξεκινά με την υποβολή αιτήσεων, συγκροτήσεων συμβουλίων και διοικητικής «αναταραχής» στα σχολεία της χώρας.

Το υπουργείο Παιδείας εκδίδει έτσι τα επόμενα 24ωρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», τη σχετική υπουργική απόφαση στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες και θα εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την κρίση των νέων στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι όποιος εκπαιδευτικός αρνήθηκε να συμμετάσχει στις διαδικασίες εκθέσεων για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποκλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία επιλογής του σε θέση στελέχους, εάν επιθυμούσε να διεκδικήσει την προαγωγή του.

Παρότι όμως περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης και σχολικοί σύμβουλοι θα προηγηθούν στις κρίσεις για τις θέσεις αυτές, η ατομική αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών θα ξεκινήσει πιθανότατα από τη σχολική χρονιά που διανύουμε και με τους νυν διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι θα κριθούν τελευταίοι στη διοικητική κλίμακα της εκπαίδευσης.

Στις «ράγες» η αξιολόγηση

Σε κάθε περίπτωση, το 2022 θα είναι χρονιά κρίσεων με στόχο μέχρι την επόμενη σχολική σεζόν να έχει αλλάξει η ηγεσία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και να έχει μπει σε «ράγες» η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών. Πάντως, παρά τη συζήτηση που έγινε με την έναρξη της φετινής χρονιάς, περίπου 300 σχολεία σε όλη τη χώρα ήταν εκείνα (σε σύνολο σχεδόν 14.000 μονάδων) που δεν κατέθεσαν τα σχετικά έγγραφα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου τα οποία προβλέπει ο νόμος. Τα έγγραφα αυτά έπρεπε να κατατεθούν μέχρι τα μέσα του προηγούμενου μήνα.

Οπως αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κοπτσής, η διαδικασία της επιλογής νέων στελεχών στην εκπαίδευση ξεκινά επίσημα τις επόμενες ημέρες με την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω των οποίων θα γίνουν η προκήρυξη και οι αντίστοιχες αιτήσεις. Θα ακολουθήσουν η συγκρότηση των αρμόδιων συμβουλίων, όπως προβλέπει ο νόμος, καθώς και οι πιθανές ενστάσεις και η τελική επιλογή των νέων στελεχών.

Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης περιλαμβάνει μια τετραετή θητεία, ενώ όσοι τοποθετούνται στις «υψηλές» θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Συγκεκριμένα, οι κρίσεις στον κλάδο της εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν ιεραρχικά τη φετινή σχολική χρονιά από τους περιφερειακούς διευθυντές Εκπαίδευσης, ενώ θα ακολουθήσουν οι σχολικοί σύμβουλοι και οι συναφείς θέσεις (περιφερειακοί επόπτες ποιότητας της εκπαίδευσης και επόπτες ποιότητας της εκπαίδευσης). Στο τέλος της διαδικασίας θα εκλεγούν νέοι διευθυντές σχολείων, όπου η θητεία των προηγουμένων θα έχει λήξει. Τα νέα στελέχη της εκπαίδευσης θα αναλάβουν και την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Οι προϋποθέσεις

Για την επιλογή των νέων στελεχών κριτήριο θα αποτελεί η αυξημένη απαιτούμενη προϋπηρεσία αλλά και το μοριοδοτούμενο κριτήριο της αξιολόγησης του υποψηφίου. Θα επιλέγονται από συμβούλια στα οποία δεν θα συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, ενώ θα προβλέπεται και προσωπική συνέντευξη.

Οπως θα αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους είναι η διδακτική υπηρεσία οκτώ τουλάχιστον ετών και η πιστοποιημένη γνώση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Α’ επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ έτη διδακτικής υπηρεσίας που απαιτούνται τα τέσσερα θα πρέπει να έχουν διανυθεί στην ανάλογη βαθμίδα.

Ως περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης και διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία. Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις περιφερειακών διευθυντών αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για τέσσερα ή για δύο τουλάχιστον έτη, αντίστοιχα, σε άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

Ως σύμβουλοι Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Η γνώση ξένης γλώσσας, άλλωστε, αποτελεί προσόν διορισμού.

Για την επιλογή των νέων στελεχών θα γίνουν πίνακες κατάταξης με βάση το άθροισμα των μονάδων τις οποίες συγκεντρώνουν, σύμφωνα με την αποτίμηση των εξής κριτηρίων: Επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση, διδακτική, συμβουλευτική-καθοδηγητική και διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία, αξιολόγηση προσωπικότητας και γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

Οπως προβλέπει η σχετική διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται με 100 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Πρώτο στην ιεραρχία κριτήριο είναι αυτό της επιστημονικής-παιδαγωγικής συγκρότησης που αξιολογείται με 28 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ακολουθεί το κριτήριο της διδακτικής, συμβουλευτικής-καθοδηγητικής και διοικητικής-υποστηρικτικής εμπειρίας, που αποτιμάται με 27 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, το κριτήριο της αξιολόγησης του κάθε υποψηφίου βάσει των σχετικών εκθέσεών του που αποτιμάται με 25 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου που αποτιμάται με 20 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Για την αποτίμηση του τελευταίου κριτηρίου, όπως είναι φυσικό, διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, με τη διαδικασία να μαγνητοφωνείται.

Μάθημα για τη διαφθορά στα σχολεία

Δίωρο μάθημα για τη διαφθορά θα κάνουν σήμερα οι νέοι στα σχολεία της χώρας με στόχο την εξοικείωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ακεραιότητας. Μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας έστειλε ήδη σχετική εγκύκλιο στα σχολεία, ενημερώνοντας τους διευθυντές τους ότι εγκρίθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας εκπαιδευτική δράση για την Παγκόσμια Ημέρας κατά της Διαφθοράς (9 Δεκεμβρίου).

Το μάθημα θα απευθύνεται σε μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. Οπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, «επιδιώκεται να προβληματιστούν οι μαθητές και να διερευνήσουν την εμφάνιση και τις συνέπειες των φαινομένων διαφθοράς για το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία της κοινωνίας ή και να προσδιορίσουν τις εκφάνσεις της ακεραιότητας σε προσωπικό, τοπικό και δημόσιο επίπεδο ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα».