Ένα νέο κύμα πανδημίας βρίσκεται εν εξελίξει στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ η γρήγορη εξάπλωση της νέας μετάλλαξης Όμικρον του κορωνοϊού έχει ωθήσει κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών στη λήψη αυστηρότερων μέτρων προφύλαξης.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τα χαρακτηριστικά της νέας μετάλλαξης αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες και η υιοθέτηση ακόμα πιο αυστηρών μέτρων δεν μπορεί να αποκλειστεί, εάν η πίεση στο σύστημα υγείας συνεχίσει να αυξάνεται.

Εντούτοις, ακόμα και σε μία τέτοια περίπτωση, οι θεμελιώδεις συνθήκες για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς οι φορείς της οικονομίας έχουν συσσωρεύσει γνώση για το πώς να λειτουργούν σε συνθήκες πανδημίας, περιορίζοντας την όποια επιβράδυνση της οικονομίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, με ορισμένες Κεντρικές Τράπεζες ανεπτυγμένων χωρών να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής μίας λιγότερο υποστηρικτικής νομισματικής πολιτικής προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ενσωμάτωση του υψηλού πληθωρισμού στις προσδοκίες των φορέων της οικονομίας.

Τα παραπάνω αναφέρει ο Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank, που με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, Δρ. Τάσο Αναστασάτο, εξέδωσε σήμερα την Έκθεση «Global & Regional Monthly» Δεκεμβρίου. Συγγραφείς της μελέτης είναι οι κ.κ. Άννα Δημητριάδου, Οικονομική Αναλύτρια, Μαρία Κασόλα, Οικονομική Αναλύτρια, και Παρασκευή Πετροπούλου, Ανώτερη Οικονομολόγος.

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, όσον αφορά στις αναπτυσσόμενες χώρες, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πρώτου εννεαμήνου του 2021, διαφαίνονται πλέον ξεκάθαρα οι αποκλίνουσες τάσεις στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης μεταξύ των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών ανά τον κόσμο, με τις ασιατικές χώρες να προηγούνται και τις λοιπές περιοχές να έπονται.

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η αναπτυξιακή επίδοση το τρίτο τρίμηνο του έτους παραμένει ενθαρρυντική, αν και με εμφανή σημάδια επιβράδυνσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που τεκμαίρεται ότι ήταν και το ισχυρότερο του έτους.

Οι προκλήσεις στο εγγύς διάστημα συνεχίζουν και υφίστανται με σημεία αιχμής την αβεβαιότητα γύρω από την επιδημιολογική πορεία και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις που συρρικνώνουν τα ήδη χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα της περιοχής και, συνεπώς, αποδυναμώνουν τη συνεισφορά της ιδιωτικής κατανάλωσης στη μεγέθυνση του ΑΕΠ.

COP26

Το Τεύχος περιλαμβάνει και δύο ειδικά θέματα, που πραγματεύονται τα αποτελέσματα της συνόδου COP26 για το κλίμα και τις εξελίξεις στην Τουρκία.

Τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκε στη Γλασκόβη η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα, κύριος στόχος της οποίας ήταν να μειωθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 1,5°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού.

Προς τούτο, πολλές χώρες δεσμεύτηκαν να παρουσιάσουν πιο φιλόδοξους εθνικούς στόχους (NDCs), ενώ σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε και ως προς την κατεύθυνση της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Επιπροσθέτως, τονίστηκε η ανάγκη μεγαλύτερης χρηματοδότησης από τις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ δεσμεύτηκαν σημαντικά κονδύλια για μια σειρά σκοπών όπως η καθαρή ενέργεια, η προστασία των δασών, η δίκαιη μετάβαση και η γεωργία.

Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχαν ληφθεί γενναιότερες αποφάσεις και, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει σημαντική πρόοδος σε θεσμικό και κανονιστικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά τα κονδύλια που διατίθενται για την κλιματική αλλαγή έως την επόμενη σύνοδο το 2022 στην Αίγυπτο.

Toυρκία

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, η ανορθόδοξη νομισματική πολιτική που ακολουθείται το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία με μείωση του επιτοκίου παρέμβασης από την Κεντρική Τράπεζα τη χώρας εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού, οδήγησε σε πρωτόγνωρη υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι βασικών νομισμάτων, όπως το ευρώ και το αμερικανικό δολάριο το Νοέμβριο.

Στο ως άνω διαμορφούμενο πλαίσιο, εγείρονται ανησυχίες τόσο για την πορεία της τουρκικής οικονομίας όσο και για την πιθανή μετάδοση μίας συναλλαγματικής κρίσης στην εγγύτερη περιοχή που χαρακτηρίζεται διαχρονικά από γεωπολιτική αστάθεια.

Πηγή: ΟΤ