Μεταξύ 2,30% – 2,70% διαμορφώνεται το εύρος απόδοσης του 7ετούς ομολόγου με ρήτρα αειφορίας έως 300 εκατ. ευρώ που εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το βιβλίο προσφορών θα είναι ανοικτό από αύριο, 8 Δεκεμβρίου, έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Τα ομόλογα με ρήτρα αειφορίας

Το πλαίσιο ομολόγου συνδεδεμένο με ρήτρα αειφορίας έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (ΑΣΡΑΟ), που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA) τον Ιούνιο του 2020.

Τα Συνδεδεμένα με Ρήτρα Αειφορίας Ομόλογα («ΣΡΑΟ») είναι κάθε τύπου ομόλογα, των οποίων τα οικονομικά ή και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με το εάν ο εκδότης επιτυγχάνει προκαθορισμένους στόχους αειφορίας/ESG.

Τα ΣΡΑΟ είναι επομένως χρηματοδοτικά μέσα που συνδέονται με τις μελλοντικές επιδόσεις του εκάστοτε εκδότη. Υπό αυτή την έννοια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται για την επίτευξη μελλοντικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που είναι ουσιαστικοί για τις δραστηριότητές της σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η κατανομή των κεφαλαίων

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του ομολόγου περιγράφει το πώς θα κατανείμει τα αντληθένατα κεφάλαια (291,7 εκ. ευρώ αφαιρουμένων των δαπανών της έκδοσης) κατά το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2028.

1.Ποσό έως 225 εκατ. ευρώγια τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας ή και θυγατρικών της ή και άλλων εταιριών και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.

Πρόκειται για έργα που ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα έργα είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, το καζίνο στο Ελληνικό και η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στην Κομοτηνή.

Επίσης μπορεί να διαθέσει μέρος των κεφαλαίων για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων.

2. Ποσό έως 46,7 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας ή και θυγατρικών.

3. Ποσό έως 20 εκατ. ευρώ, για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της εκδότριας ή και θυγατρικών.