Το Greek Economic Summit, για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αποτελεί την πλατφόρμα εκείνη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις πολιτικό-οικονομικές εξελίξεις στη χώρα. Μέσα από τον παρεμβατικό του ρόλο, αποτελώντας μια γέφυρα διασύνδεσης ανάμεσα στα διεθνή οικοσυστήματα και την Ελλάδα, αναδεικνύει τα κεντρικά ζητήματα και τις τάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου διαλόγου.

Η 32η διοργάνωση του GES, έρχεται σε μια περίοδο μετάβασης και αναζήτησης ενός νέου αφηγήματος το οποίο θα επαναπροσδιορίσει την ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη έννοιες όπως η συμπεριληπτικότητα, η διαφορετικότητα και η βιωσιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το μεγάλο στοίχημα, για την Ελλάδα είναι η διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού θεσμικού, εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Στο GES_2021, 6 – 8 Δεκεμβρίου, στοχεύουμε να υπογραμμίσουμε όλους εκείνους τους άξονες, που στοιχειοθετούν αυτό το νέο αφήγημα, φέρνοντας στο τραπέζι του διαλόγου, συνομιλητές από το παγκόσμιο οικοσύστημα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών που συνδέουν την κοινωνική συνοχή με την οικονομική αποτελεσματικότητα, αναδεικνύουν την τεχνολογική καινοτομία ως μοχλό εξομάλυνσης ανισοτήτων και συμπεριληπτικής ανάπτυξης και βάζουν στο κάδρο τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και μεθόδους.

Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Το διακύβευμα σε αυτή τη νέα συνθήκη, είναι η αναγνώριση τόσο των προκλήσεων όσο και των απειλών που κρύβει το νέο και αχαρτογράφητο τοπίο. Προκλήσεις και απειλές που έχουν απέναντί τους, τη δημοκρατία, το περιβάλλον, τη δημιουργική οικονομία. Και αυτή τη σύνθεση των αντικρουόμενων παραμέτρων σε συνδυασμό με τις σταθερές που οφείλουμε να κρατήσουμε είναι και η ουσία του διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου. Ένας διάλογος που προσεγγίζει ουσιαστικά τεχνοκρατικές έννοιες όπως το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις ιδιωτικοποιήσεις, την αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το 32ο GES, πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο όπου δεν συζητούμε πλέον για την ένταξη επενδυτικών κολοσσών στη χώρα, αλλά παρακολουθούμε τη λειτουργική τους ενσωμάτωση στην οικονομία μας, μέσω της διάχυσης της τεχνογνωσίας, την προσέλκυση υψηλού επιπέδου στελεχιακού δυναμικού και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Ουσιαστικά επενδύσεις όπως των Cisco, Pfizer, Delloite, αποτελούν ένα εγγενές τμήμα της κοινωνίας μας, δίνοντας ένα επιπλέον μήνυμα της επενδυτικής συνέχειας και συνέπειας του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, θα συνεχίσουμε με αίσθημα ευθύνης να στηρίζουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που οδηγούν τη χώρα σε μια αναπτυξιακή εξωστρεφή πορεία. Το GES 2021, εντάσσεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες, και στις τρεις ημέρες των εργασιών του, θα αφήσει το στίγμα του σε αυτή την αλλαγή της σελίδας, στη μετάβαση στη νέα εποχή και στον επαναπροσδιορισμό της ανάπτυξης σε μια νέα και βιώσιμη κανονικότητα.

Το Greek Economic Summit 2021, διοργανώνεται 6 – 8 Δεκεμβρίου, από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη στρατηγική σύμπραξη του U.S. Chamber of Commerce και του Atlantic Council.

Πληροφορίες και σύνδεση με το συνέδριο στο ακόλουθο link.

*O Νικόλαος Μπακατσέλος είναι Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου