Μέτρα που φέρνουν αλλαγές στον χώρο του φαρμάκου, στην προσπάθεια να υπάρξουν εξοικονομήσεις που αναλογικά να φέρουν και μειώσεις στο clawback περιλαμβάνονται σε τροπολογία του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας που συζητείται στη Βουλή.

Η τροπολογία στοχεύει στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, και για το λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρονται συνταγογραφούμενα φάρμακα από τη θετική στην αρνητική λίστα, όπου παραμένουν συνταγογραφούμενα μεν, εξαιρούνται όμως από την πληρωμή του ασφαλιστικού Ταμείου στη δαπάνη αγοράς τους. Καθώς η ρύθμιση αυτή μεταθέτει το κόστος της αγοράς φαρμάκων μόνο στους ασθενείς, η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Υγείας με επικείμενη απόφασή του μελλοντικά, να μειώνει το ποσοστό συμμετοχής του ασθενή στη δαπάνη αγοράς των φαρμάκων του, εφόσον ο ίδιος επιλέγει τη χρήση γενοσήμου.

Επιπλέον, η ρύθμιση προβλέπει την παροχή περίθαλψης στους ανασφάλιστους μόνο από τις δημόσιες δομές υγείας, αν και τα φάρμακά τους θα μπορούν να τα προμηθεύονται και από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Εισάγονται επίσης πρόσθετοι περιορισμοί στη φαρμακευτική δαπάνη, καθώς επεκτείνονται οι επιμέρους κλειστοί προϋπολογισμοί σε θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων που περιλαμβάνουν είτε ομοειδή φάρμακα (ATC4), είτε φάρμακα συγκεκριμένης δραστικής ουσίας (ATC5). Οι προβλεπόμενοι κλειστοί προϋπολογισμοί μπορούν στο εξής να αφορούν τόσο νοσοκομειακούς, όσο και εξωνοσοκομειακούς ασθενείς.

Σε ότι αφορά τη φαρμακοβιομηχανία, η νέα τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα για μια επιπλέον γενική ανακοστολόγηση φαρμάκων (συνολικά δύο σε ένα έτος) με όριο μείωσης τιμής που θα αποφασίζει κάθε φορά ο υπουργός Υγείας.

Επίσης προβλέπει αλλαγές στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό της τιμής αποζημίωσης των φαρμάκων που καταβάλλεται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Αναλυτικά, με απόφαση του υπουργού Υγείας μπορούν να τίθενται ετήσιοι προϋπολογισμοί φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο φαρμάκου δραστικής ουσίας ή θεραπευτικής κατηγορίας ή φαρμάκων υψηλού κόστους, ή φαρμάκων υπό προστασία δεδομένων ή φαρμάκων μετά τη λήξη της προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση εισαγωγής πολλών νέων φαρμάκων σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες, οι επιμέρους στόχοι συνυπολογίζονται στην υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης και η υπέρβαση επιμερίζεται ανά φαρμακευτική εταιρεία. Αντίστοιχα μπορούν να καθορίζονται ετήσιοι φαρμακευτικοί προϋπολογισμοί και στα νοσοκομεία.

Περίθαλψη ανασφάλιστων

Οι ανασφάλιστοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από 1.1.2022 δικαιούνται περίθαλψη μέσω των νοσοκομείων και δημόσιων δομών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών ιατρείων, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των φορέων που εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας. Η φαρμακευτική τους περίθαλψη παρέχεται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, πλην των φαρμάκων υψηλού κόστους, που χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. Η συνταγογράφηση των φαρμάκων γίνεται από γιατρούς του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ.

Συμμετοχή ασφαλισμένων

Οι ασφαλισμένοι μετέχουν στη δαπάνη της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης, με 25% στη διατιμημένη αξία των φαρμάκων. Το ποσοστό μπορεί να μειώνεται στο 10% ή στο 0% για φάρμακα χρονίων παθήσεων ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων, αντίστοιχα. Με απόφαση του υπουργού Υγείας η συμμετοχή του ασθενούς μπορεί να μειώνεται για γενόσημα φάρμακα.

Ανατιμολόγηση

Η πλήρης αναθεώρηση τιμών των φαρμάκων πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο, ενώ με απόφαση του υπουργού Υγείας σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, μπορεί να αποφασιστεί πλήρης αναθεώρηση νωρίτερα από ένα έτος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Στην περίπτωση γενοσήμων, οι τιμές τους δημοσιεύονται εντός 30 ημερών από την αίτηση τιμολόγησης.

Από τη θετική στην αρνητική λίστα

Στο ίδιο άρθρο της τροπολογίας προβλέπεται η θέσπιση κινήτρων μετάβασης φαρμάκων από τη θετική λίστα στην αρνητική, διαφορετικά κριτήρια τιμολόγησής τους ανάλογα με την υπαγωγή στη μία ή την άλλη λίστα.

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

Στην σύνθεση της τριετούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, προστίθενται τα γνωστικά πεδία της νομικής και της οικονομίας ως εξειδίκευση για τα 5 από τα 9 μέλη της, πέραν των τομέων φαρμακοοικονομίας, φαρμακευτικής αγοράς, φαρμακευτικής νομοθεσίας, διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

Ο υπουργός ορίζει τα πέντε παραπάνω μέλη, συν ένα ακόμη που είναι νοσοκομειακός φαρμακοποιός, ενώ άλλα δύο μέλη ορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ και ένα από τον ΕΟΦ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, μπορεί να συγκροτεί τριμελείς υποεπιτροπές.

Προβλέπεται επίσης νέα υπουργική απόφαση που θα ορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, το ύψος του clawback και του rebate, ο όγκος και η τιμή  πώλησης του φαρμάκου σε άλλα κράτη της Ε.Ε. ιδίως αν είναι μικρότερη στην Ελλάδα, οι συμφωνίες με τις φαρμακευτικές για ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης από τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ.

Τα κριτήρια καθορισμού της ασφαλιστικής τιμής αποζημίωσης ανά κατηγορία φαρμάκου καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Υγείας ανάλογα αν πρόκειται για πρωτότυπα ή γενόσημα και εξειδικεύεται ο τρόπος κάλυψης της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου.