Μια ψηφιακή υποδομή που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη διαδικασία εκτίμησης της αξίας των ακινήτων επιχειρεί να δημιουργήσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με «όχημα» την πύλη γεωχωρικών πληροφοριών INSPIRE. Στην Ελλάδα ακόμη δεν υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός που να  προσδιορίζει την οικονομική αξία του κάθε ακινήτου, τόσο για την εφαρμογή μιας διαφανούς, αντικειμενικής και δίκαιης φορολόγησης της περιουσίας όσο και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

«Το Κτηματολόγιο, ως «ουδέτερος» φορέας καταγραφής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, αποβλέπει στον ακριβή και φερέγγυο τρόπο αποτύπωσης των χαρακτηριστικών των ακινήτων» αναφέρει στο «Βήμα» ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Παναγιώτης Λολώνης. Και ως τέτοιος φορέας έχει τη δυνατότητα να  υποστηρίξει τη διαδικασία εκτίμησης της αξίας των ακινήτων όλης της χώρας, αν και όσες προσπάθειες έγιναν μέχρι στιγμής δεν έχουν τελεσφορήσει, κυρίως εξαιτίας της συναρμοδιότητας πολλών υπουργείων και υπηρεσιών που εμπλέκονται – το υπουργείο Οικονομικών με τις αντικειμενικές αξίες και τη φορολόγηση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις πολεοδομικές και δασικές ρυθμίσεις, το υπουργείο Δικαιοσύνης με τα υποθηκοφυλακεία, το υπουργείο Εσωτερικών κ.λπ.

Η δυνατότητα δίνεται σήμερα, μέσω της γεωπύλης INSPIRE, την οποία δημιούργησε και λειτουργεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο για να εκπληρώσει μία από τις υποχρεώσεις της χώρας μας, βάσει της σχετικής οδηγίας για την υποδομή χωρικών πληροφοριών της ΕΕ. Ηδη παρέχεται πρόσβαση στο κτηματολογικά διαγράμματα και σε πολλά αντικειμενικά στοιχεία που προσδιορίζουν την αξία των ακινήτων, δηλαδή τη θέση, το μέγεθος, τα όρια, τις διαστάσεις τους, σε γειτνιάζοντα στοιχεία κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα στο ΒΗΜΑ της Κυριακής που κυκλοφορεί