Οι υπουργοί Εμπορίου της G7 που συνεδρίασαν στο Λονδίνο, κατέληξαν σε συμφωνία αναφορικά με τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διασυνοριακή χρήση δεδομένων και το ψηφιακό εμπόριο.

Αυτό δήλωσε η Βρετανία υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για σημαντική συμφωνία που θα μπορούσε να απελευθερώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια του διεθνούς εμπορίου.

Η συμφωνία επιχειρεί να θέσει τη χρυσή τομή μεταξύ των εξαιρετικά ρυθμιζόμενων καθεστώτων προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές χώρες και της πιο ανοιχτής προσέγγισης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντίθετοι στον ψηφιακό προστατευτισμό

«Είμαστε αντίθετοι στον ψηφιακό προστατευτισμό και σήμερα υιοθετήσαμε τις Αρχές Ψηφιακού Εμπορίου της G7 που θα καθοδηγήσουν την προσέγγιση της G7 στο ψηφιακό εμπόριο», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από τη Βρετανία.

Το ψηφιακό εμπόριο ορίζεται ευρέως ως το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών που είτε ενεργοποιείται είτε παραδίδεται ψηφιακά.

Όπως αναφέρει το Reuters, μόνο για τη Βρετανία, το εμπόριο εξ αποστάσεως ανερχόταν σε 326 δισεκατομμύρια στερλίνες (448,09 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2019, ή το ένα τέταρτο του συνόλου του εμπορίου της.

Ωστόσο, οι διαφορετικοί κανόνες που διέπουν τη χρήση των δεδομένων πελατών μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά εμπόδια, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες η συμμόρφωση είναι περίπλοκη και δαπανηρή.

Ενα πρώτο βήμα…

Η συμφωνία της Παρασκευής είναι ένα πρώτο βήμα για τον περιορισμό αυτών των εμποδίων και θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν κοινό κανόνα ψηφιακού εμπορίου.

Οι αρχές που συμφωνήθηκαν καλύπτουν τις ανοιχτές ψηφιακές αγορές, τις διασυνοριακές ροές δεδομένων, τις εγγυήσεις για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, τα ψηφιακά συστήματα συναλλαγών και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια διακυβέρνηση.

«Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αδικαιολόγητα εμπόδια στις διασυνοριακές ροές δεδομένων, ενώ θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το απόρρητο, την προστασία δεδομένων, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την ασφάλεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η G7 περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τον Καναδά.

Πηγή: ΟΤ