Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρέθηκε η Ελλάδα ως προς την ημερήσια χρήση του διαδικτύου, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2020, το 80% των Ευρωπαίων πολιτών δήλωσε ότι έκανε καθημερινή χρήση του ίντερνετ, ένα ποσοστό αυξημένο κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.

Η εκρηκτική άνοδος, σύμφωνα με τους αναλυτές, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην πανδημία του κορωνοϊού, η οποία ενέτεινε τον ρυθμό ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Στην Ελλάδα, το σχετικό ποσοστό διαμορφώθηκε από 61% έως 76%, ανάλογα την περιφέρεια (76% σε Αττική, Κρήτη, νησιά / 61% στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα).

Όσον αφορά τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου, παρατηρήθηκαν σε περιοχές της Φινλανδία (96%), τη Δανίας (95%), της Σουηδίας (95%) και της Δανίας (94%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε περιοχές της Βουλγαρίας (53%) και της Ρουμανίας (55%).